Giải bài tập Toán Lớp 3 – NXB Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Tập 1

Giải bài tập SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống Tập 2

 • Bài 45: Các số có bốn chữ số. Số 10 000
 • Bài 46 So sánh các số trong phạm vi 10 000
 • Bài 47 Làm quen với chữ số La Mã
 • Bài 48 Làm tròn số đến hàng chục, hàng trăm
 • Bài 49 Luyện tập chung
 • Bài 50 Chu vi hình tam giác, hình tứ giác, hình chữ nhật, hình vuông
 • Bài 51 Diện tích của một hình. Xăng-ti-mét vuông
 • Bài 52 Diện tích hình chữ nhật, diện tích hình vuông
 • Bài 53 Luyện tập chung
 • Bài 54 Phép cộng trong phạm vi 10 000
 • Bài 55 Phép trừ trong phạm vi 10 000
 • Bài 56 Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Bài 57 Chia một số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 58 Luyện tập chung
 • Bài 59 Các số có năm chữ số. Số 100 000
 • Bài 60 So sánh các số trong phạm vi 100 000
 • Bài 61 Làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn
 • Bài 62 Luyện tập chung
 • Bài 63 Phép cộng trong phạm vi 100 000
 • Bài 64 Phép trừ trong phạm vi 100 000
 • Bài 65 Luyện tập chung
 • Bài 66 Xem đồng hồ. Tháng – Năm
 • Bài 67 Thực hành xem đồng hồ, xem lịch
 • Bài 68 Tiền Việt Nam
 • Bài 69 Luyện tập chung
 • Bài 70 Nhân một số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Bài 71 Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Bài 72 Luyện tập chung
 • Bài 73 Thu thập, phân loại, ghi chép số liệu. Bảng số liệu
 • Bài 74 Khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Bài 75 Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi chép số liệu, đọc bảng số liệu
 • Bài 76 Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000
 • Bài 77 Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 000
 • Bài 78 Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100 000
 • Bài 79 Ôn tập hình học và đo lường
 • Bài 80 Ôn tập bảng số liệu, khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Bài 81 Ôn tập chung

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech