Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000

Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Bài 1: Tính.

Bumbii Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Thực hiện trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 2: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 3: Sông Nin là sông dài nhất thế giới với chiều dài 6 650 km. Sông Hồng dài 1 149 km. Hỏi sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn giải
Muốn tìm sông Nin dài hơn sông Hồng bao nhiêu ki-lô-mét ta lấy chiều dài sông Nin trừ đi chiều dài sông Hồng.

Bài giải
Sông Nin dài hơn sông Hồng số ki-lô-mét là:
6 650 – 1 149 = 5 501 (km)
Đáp số: 5 501 km.

Luyện tập

Bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu).

Bumbii Bài 55: Phép trừ trong phạm vi 10 000 trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn nghìn.

a) 7 nghìn – 3 nghìn = 4 nghìn
     7 000 – 3 000 = 4 000

b) 8 nghìn – 5 nghìn = 3 nghìn
     8 000 – 5 000 = 3 000

c) 9 nghìn – 7 nghìn = 2 nghìn
     9 000 – 7 000 = 2 000

d) 10 nghìn – 6 nghìn = 4 nghìn
            10 000 – 6 000 = 4 000

Bài 2: Tính nhẩm (theo mẫu).

Bumbii trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) 5 200 – 200                                 
b) 3 500 – 1 000 
c) 6 700 – 600                                 
d) 8 400 – 6 000

Hướng dẫn giải
Quan sát ví dụ mẫu rồi tính nhẩm phép trừ các số tròn trăm.

a) 2 trăm – 2 trăm = 0
     5 nghìn 2 trăm – 2 trăm = 5 nghìn
     5 200 – 200 = 5 000.

b) 3 nghìn – 1 nghìn = 2 nghìn
    3 nghìn 5 trăm – 1 nghìn = 2 nghìn 5 trăm
    3 500 – 1 000 = 2 500.

c) 7 trăm – 6 trăm = 1 trăm
     6 nghìn 7 trăm – 6 trăm = 6 nghìn 1 trăm
     6 700 – 600 = 6 100.

d) 8 nghìn – 6 nghìn = 2 nghìn
     8 nghìn 4 trăm – 6 nghìn = 2 nghìn 4 trăm
     8 400 – 6 000 = 2 400.

Bài 3: Đặt tính rồi tính.

Bumbii trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Đặt tính: Viết phép trừ hàng dọc sao cho các số cùng hàng thẳng cột với nhau.
Tính: Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Bumbii trang 41 SGK toán lớp 3 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Bài 4: Một xe chở 9 000 l dầu. Lần đầu, xe bơm 2 500 l dầu vào một trạm xăng dầu. Lần sau, xe bơm 2 200 l dầu vào một trạm khác. Hỏi trong xe còn lại bao nhiêu lít dầu?

Hướng dẫn giải

Bài giải
Cả hai lần xe bơm số lít dầu là:
2 500 + 2 200 = 4 700 (lít)
Trong xe còn lại số lít dầu là:
9 000 – 4 700 = 4 300 (lít)
Đáp số: 4 300 lít

Xem bài giải trước: Bài 54: Phép cộng trong phạm vi 10 000
Xem bài giải tiếp theo: Bài 56: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x