Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 3 Cánh Diều

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 3 – Cánh Diều, mục lục các bài trong Sách giáo khoa Tin học Lớp 3. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

Chủ đề A1. Khám phá máy tính

Bài 1. Các thành phần của máy tính

Bài 2. Những máy tính thông dụng

Bài 3. Em tập sử dụng chuột

Bài 4. Em bắt đầu sử dụng máy tính

Bài 5. Bảo vệ sức khoẻ khi dùng máy tính

Chủ đề A2. Thông tin và xử lí thông tin

Bài 1. Thông tin và quyết định

Bài 2. Các dạng thông tin thường gặp

Bài 3. Xử lý thông tin

Bài 4. Ôn tập về thông tin và xử lý thông tin

Chủ đề A3. Làm quen với cách gõ bàn phím

Bài 1. Em làm quen với bàn phím

Bài 2. Em tập gõ hàng phím cơ sở

Bài 3. Em tập hàng phím trên và dưới

Bài 4. Cùng thi đua gõ phím

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Xem tin tức và giải trí trên Internet

Bài 1. Thông tin trên Internet

Bài 2. Nhận biết những thông tin trên Internet không phù hợp với em

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC, LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Chủ đề C1. Sắp xếp để dễ tìm

Bài 1. Sự cần thiết của sắp xếp

Bài 2. Sơ đồ hình cây

Chủ đề C2. Làm quen với thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Bài 1. Sắp xếp phân loại các tệp dữ liệu trong máy tính

Bài 2. Cây thư mục

Bài 3. Em tập thao tác với thư mục

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Sử dụng thông tin cá nhân trong môi trường số một cách phù hợp

Bài học. Bảo vệ thông tin cá nhân

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 1. Em làm quen với phần mềm trình chiếu

Bài 2. Thêm ảnh vào trang trình chiếu

Bài 3. Bài trình chiếu của em

Chủ đề E2. Sử dụng phần mềm luyện tập thao tác với chuột máy tính

Bài 1. Làm quen với phần mềm Mouse Skills

Bài 2. Em luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề E3. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu thế giới tự nhiên

Bài 1. Máy tính giúp em quan sát hạt đậu nảy mầm

Bài 2. Máy tính giúp em quan sát nhiều điều kì thú

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Chủ đề F1. Thực hiện công việc theo các bước

Bài 1. Làm việc theo từng bước

Bài 2. Thực hiện một việc tuỳ thuộc vào điều kiện

Bài 3. Em tập làm người chỉ huy giỏi

Chủ đề F2. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Bài 1. Phát biểu nhiệm vụ và tìm sự trợ giúp của máy tính

Bài 2. Thực hành: Nhiệm vụ và sản phẩm

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech