Giải Bài tập SGK Tin Học Lớp 8 Kết Nối Tri Thức

Giải Bài tập SGK Tin Học Lớp 8 – Kết nối tri thức, mục lục các bài tập trong SGK tin học lớp 8, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Các chủ đề, bài học trong Giải bài tập SGK Tin học Lớp 8 Kết Nối Tri Thức

MỤC LỤCTrang
Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng5
Bài 1. Lược sử công cụ tính toán5
Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin10
Bài 2. Thông tin trong môi trường số10
Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số14
Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật văn hoá trong môi trường số18
Bài 4. Đạo đức, văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số18
Chủ đề 4. Ứng dụng tin học21
Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế21
Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu27
Bài 7. Trực quan hoá dữ liệu32
a. Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao36
Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản36
Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản42
Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu46
Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu51
b. Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh56
Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh56
Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh62
Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh66
Bài 11b. Thực hành tổng hợp70
Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính73
Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình73
Bài 13. Biểu diễn dữ liệu76
Bài 14. Cấu trúc điều khiển80
Bài 15. Gỡ lỗi86
Chủ đề 6. Hướng nghiệp Tin học91
Bài 16. Tin học với nghề nghiệp91

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech