Giải Bài tập SBT Lớp 11 Tin Học Ứng Dụng Cánh Diều

Giải bài tập SBT Tin Học lớp 11 Định Hướng Tin Học Ứng Dụng – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Các chủ đề, bài học trong Giải bài tập SBT Tin học Ứng Dụng Lớp 11 Cánh Diều

MỤC LỤC

Bài 1. Bên trong máy tính

Bài 2. Khám phá thế giới thiết bị số thông minh

Bài 3. Khái quát về hệ điều hành

Bài 4. Thực hành với các thiết bị số

Bài 5. Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

Bài 1. Lưu trữ trực tuyến

Bài 2. Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm

Bài 3. Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội

Bài 4. Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử

Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hoá trên mạng

Bài 1. Bài toán quản lí và cơ sở dữ liệu

Bài 2. Bảng và khoá chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 3. Quan hệ giữa các bảng và khoá ngoài trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 4. Các biểu mẫu cho xem và cập nhật dữ liệu

Bài 5. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 6. Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo)

Bài 7. Các loại kiến trúc của hệ cơ sở dữ liệu

Bài 8. Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDL

Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP

Bài 2. Tẩy xoá ảnh trong GIMP

Bài 3. Tạo ảnh động trong GIMP

Bài 4. Giới thiệu phần mềm làm video Animiz

Bài 5. Chỉnh sửa video trên Animiz

Bài 6. Làm phim hoạt hình trên Animiz

Bài 7. Thực hành tổng hợp

Bài 1. Làm quen với Microsoft Access

Bài 2. Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu

Bài 3. Liên kết các bảng trong cơ sở dữ liệu

Bài 4. Tạo và sử dụng biểu mẫu

Bài 5. Thiết kế truy vấn

Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản

Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện

Bài 8. Hoàn tất ứng dụng

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech