Kiểu dữ liệu số trong Python

Khi viết mã nguồn cho bất kỳ phần mềm nào, việc thao tác với các con…

Continue Reading

Các kỹ thuật nối chuỗi ký tự (String) trong Python

Như đã đề cập ở bài viết Chuỗi ký tự (String) trong Python, chuỗi ký tự…

Continue Reading

Chuỗi ký tự (String) trong Python

Cũng như hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác, String (chuỗi ký tự) là một…

Continue Reading
sounds like a plan

Sounds like a plan là gì? Giải thích và ví dụ

Thành ngữ “sounds like a plan” là một cụm từ phổ biến trong tiếng Anh, thường…

Continue Reading
Scratch

Lợi ích của việc học lập trình Scratch cho trẻ em

Bạn đã bao giờ tưởng tượng rằng trẻ em có thể tạo ra những trò chơi,…

Continue Reading