Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 3 – Chân Trời Sáng Tạo, mục lục các bài trong Vở bài tập Tin học Lớp 3. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

Bài 1. Thông tin và quyết định
Bài 2. Xử lí thông tin
Bài 3. Máy tính – những người bạn mới
Bài 4. Làm việc với máy tính
Bài 5. Tập gõ bàn phím

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Bài 6. Xem tin và giải trí trên Internet

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm
Bài 8. Làm quen với thư mục

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 9. Lưu trữ, trao đổi, bảo vệ thông tin của em và gia đình

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 10. Trang trình chiếu của em
Bài 11A. Hệ Mặt Trời
Bài 11B. Luyện tập sử dụng chuột máy tính

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 12. Thực hiện công việc theo các bước
Bài 13. Chia việc lớn thành việc nhỏ để giải quyết
Bài 14. Thực hiện công việc theo điều kiện
Bài 15. Nhiệm vụ của em và sự trợ giúp của máy tính

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech