Thì hiện tại hoàn thành. (The present perfect)

Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect) là bài học tiếp cho trong các dạng…

Đọc bài

Mạo từ “the” (Articles “the”)

Mạo từ “the” là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Đọc bài

Mạo từ “a” và “an” ( Articles “a” and “an” )

Mạo từ “a” và “an” là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp…

Đọc bài

Thì hiện tại đơn (The simple present)

Cách dùng thì hiện tại đơn. Diễn tả một thói quen hay hành động diễn ra…

Đọc bài
Top dog

Top dog là gì? Ý nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

Để tiếp tục loạt bài về các thành ngữ phổ biến trong Tiếng Anh, hôm nay…

Đọc bài
a pice of cake

A piece of cake là gì? Cách sử dụng và ví dụ

Để tiếp tục loạt bài về các thành ngữ phổ biến trong Tiếng Anh, hôm nay…

Đọc bài

Thì tương lai đơn (The simple future)

1. Cách dùng thì tương lai đơn. Diễn tả một quyết định hay một ý định…

Đọc bài

Thì hiện tại tiếp diễn ( The present continuous )

Cách dùng thì hiện tại tiếp diễn. Công thức của thì hiện tại tiếp diễn: Lưu…

Đọc bài

Thì quá khứ đơn (The simple past)

Cách dùng của thì quá khứ đơn. Dùng dể diễn tả một hành động đã xảy…

Đọc bài

Những điều thú vị trong Tiếng Anh có thể bạn chưa biết

Tiếng Anh là một ngôn ngữ phong phú và chứa đựng những điều thú vị mà…

Đọc bài