Giải Bài Tập SBT Lớp 11 Khoa Học Máy Tính Cánh Diều

Giải bài tập SBT Tin học Lớp 11 Khoa Học Máy Tính – Cánh Diều, mục lục các bài trong Sách Bài Tập Tin học Lớp 11 Khoa Học Máy Tính. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Giải bài tập Sách Bài Tập Tin học Lớp 11 Định hướng Khoa Học Máy Tính – Cánh Diều

Chủ đề A: Máy tính và xã hội tri thức

Thế giới thiết bị số. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Bài 1: Bên trong máy tính

Bài 2: Khám thế thế giới qua thiết bị số thông minh

Bài 3: Khái quát về hệ điều hành

Bài 4: Thực hành với các thiết bị số

Bài 5: Phần mềm ứng dụng và dịch vụ phần mềm

Chủ đề C: Tổ chức, lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Tìm kiếm và trao đổi thông tin trên mạng

Bài 1: Lưu trữ trực tuyến

Bài 2: Thực hành một số tính năng hữu ích của máy tìm kiếm

Bài 3: Thực hành một số tính năng nâng cao của mạng xã hội

Bài 4: Thực hành một số tính năng hữu ích của dịch vụ thư điện tử

Chủ đề D: Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Ứng xử văn hóa và an toàn trên mạng

Phòng tránh lừa đảo và ứng xử văn hóa trên mạng

Chủ đề F: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Giới thiệu các hệ cơ sở dữ liệu

Bài 1: Bài toán quản lý và cơ sở dữ liệu

Bài 2: Bảng và khoá chính trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 3: Quan hệ giữa các bảng và khoá ngoài trong CSDL quan hệ

Bài 4: Các biểu mẫu cho xem và cập nhập CSDL

Bài 5: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 6: Truy vấn trong cơ sở dữ liệu quan hệ (tiếp theo)

Bài 7: Các loại kiến trúc của hệ CSDL

Bài 8: Bảo vệ sự an toàn của hệ CSDL và bảo mật thông tin trong CSDL

Chủ đề G: Hướng nghiệp với Tin học

Giới thiệu nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Nghề quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Kĩ thuật lập trình

Bài 1: Kiểu mảng và cấu trúc mảng

Bài 2, 3: Mảng hai chiều. Thực hành về tệp, mảng và danh sách

Bài 4: Làm mịn dần từng bước từ thuật toán đến chương trình máy tính

Bài 5: Đánh giá thuật toán

Bài 6: Kiểm thử và sửa lỗi chương trình

Bài 7: Lập trình giải bài toán tìm kiếm

Bài 8: Lập trình một số thuật toán sắp xếp

Bài 9: Lập trình thuật toán sắp xếp nhanh

Bài 10-12: Thiết kế chương trình từ trên xuống và phương pháp mô đun hóa

Bài 13-14: Thực hành thiết kế lập trình theo mô đun và thư viện các hàm tự định nghĩa

Bài 15: Cấu trúc dữ liệu danh sách liên kết và ứng dụng

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech