Bài 6: Kiểm thử và sửa lỗi chương trình

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ thuật lập trình – Bài 6: Kiểm thử và sửa lỗi chương trình – sách bài tập trang 53 lớp 11 Khoa học máy tính – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề Fcs: Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Bài 6: Kiểm thử và sửa lỗi chương trình

Câu FCS22

Năm nhuận

Trong giờ thực hành, một bạn viết chương trình kiểm tra năm year có phải năm nhuận hay không. Nhưng chương trình còn lỗi, em hãy sửa lỗi trong chương trình sau giúp bạn:

Trả lời:

Có hai lỗi:

 • Lỗi cú pháp: Dòng 3 sửa tên biến yera thành year.
 • Lỗi thuật toán: Năm nhuận là năm chia hết cho 400 hoặc chia hết cho 4 nhưng không chia hết cho 100. Nếu chia hết cho 4 (dòng 2) và chia hết cho 100 (dòng 3) thì nếu chia hết cho 400 (dòng 4) là năm nhuận, ngược lại là năm không nhuận. Nhưng dòng 4 là điều kiện không chia hết nên sửa lại dòng 4 từ phép toán “!=” thành “==”.

Câu FCS23

Chương trình dưới đây thực hiện nhập từ thiết bị chuẩn hai dòng:

 • Dòng thứ nhất chứa danh sách 4 gồm các số nguyên.
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên x.

Chương trình sẽ kiểm tra xem giá trị x có xuất hiện trong danh sách A hay không. Chương trình cho ra kết quả sai với nhiều bộ dữ liệu A và x. Hãy kiểm thử và sửa lỗi trong chương trình:

Trả lời:

Chương trình cho ra kết quả sai trong trường hợp A = [1, 2, 3, 4, 5] và x = 2.

Nguyên nhân: Chỉ duy nhất phần tử đầu tiên trong danh sách được kiểm tra.

Sửa lại: Đưa kết luận “không tìm thấy” ra ngoài vòng lặp và thêm một biến boolean để đánh dấu sự xuất hiện của x.

Chương trình sửa lại như sau:

A = [int(v) for v in input().split()]
x = int(input())
found = False
for v in A:
  if v == x:
    print("Tìm thấy giá trị x trong A")
    found = True
    break
if not found:
  print("Không tìm thấy giá trị x trong A")

Câu FCS24

Bạn Nhật viết chương trình kiểm tra ba số nguyên a, b, c có phải là độ dài của ba cạnh tam giác hay không như sau:

Em hãy cho biết chương trình trên đúng chưa. Nếu chưa đúng thì hãy hiệu chỉnh lại cho đúng.

Trả lời:

Do đã sắp xếp ba số theo thứ tự không giảm a[0] ≤ a[1] ≤ a[2] nên em chỉ cần kiểm tra hai cạnh nhỏ có tổng lớn hơn cạnh còn lại hay không. Chương trình của bạn Nhật sai ở dòng if a[0] + a[1] < a[2]:.

Chương trình được sửa lại như sau:

a = [int(v) for v in input().split()]
a.sort()
if a[0] + a[1] > a[2]:
  print("Là ba cạnh của tam giác")
else:
  print("Không phải ba cạnh của tam giác")

Câu FCS25

Chương trình sau thực hiện nhập từ thiết bị vào chuẩn hai dòng:

 • Dòng thứ nhất chứa số nguyên không âm a.
 • Dòng thứ hai chứa số nguyên không âm b.

Kiểm tra xem a có chia hết cho b hay không.

Em hãy rà soát xem cách cài đặt của chương trình này có tiềm tàng một trường hợp lỗi nào không:

Trả lời:

Chương trình xảy ra lỗi khi b=0.

Sửa lại: Kiểm tra xem b có khác 0 hay không trước khi thực hiện phép chia lấy phần dư.

a = int(input())
b = int(input())
if b == 0:
  print("Nhập lại b khác 0")
elif a % b == 0:
  print("a chia hết cho b")
else:
  print("a không chia hết cho b")

Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập SBT Lớp 11 Khoa Học Máy Tính Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x