Bài 4Eict. Thực hành tổng hợp

Thực hành tổng hợp trang 168 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Đọc bài

Bài 3Eict. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh Alpha

Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh Alpha trang 163 SGK Tin Học lớp…

Đọc bài

Bài 2Eict. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh…

Đọc bài

Bài tập cuối chương VII

Bài tập cuối chương \(VII\) trang \(103\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các em…

Đọc bài

Bài 6. Ba đường conic

Bài \(6\). Ba đường conic trang \(93\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các em…

Đọc bài

Bài 5. Phương trình đường tròn

Bài \(5\). Phương trình đường tròn trang \(87\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Đọc bài

Bài 4. Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

Bài \(4\). Vị trí tương đối và góc giữa hai đường thẳng. Khoảng cách từ một…

Đọc bài

Bài 3. Phương trình đường thẳng

Bài \(3\). Phương trình đường thẳng trang \(73\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Đọc bài

Bài 2. Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ

Bài \(2\). Biểu thức toạ độ của các phép toán vectơ trang \(60\) SGK Toán \(10\)…

Đọc bài

Bài 1. Toạ độ của vectơ

Bài \(1\). Toạ độ của vectơ trang \(60\) SGK Toán \(10\) Tập \(2\) Cánh diều. Các…

Đọc bài