giải bài tập tin học 7 CTST

Giải Bài tập SGK Tin Học Lớp 7 Chân Trời Sáng Tạo

Giải Bài tập SGK Tin Học Lớp 7 – NXB Chân Trời Sáng Tạo, mục lục các bài tập trong SGK tin học lớp 7, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 1. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG

Bài 1. Thiết bị vào và thiết bị ra

Bài 2. Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Bài 3. Thực hành thao tác với tệp và thư mục

Bài 4. Phân loại tệp và bảo vệ dữ liệu trong máy tính

Chủ đề 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 5. Mạng xã hội

Chủ đề 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 6. Văn hóa ứng xử qua phương tiện truyền thông số

Chủ đề 4. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 7. Phần mềm bảng tính

Bài 8. Sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức

Bài 9. Định dạng trang tính, chèn thêm và xóa hàng, cột

Bài 10. Sử dụng hàm để tính toán

Bài 11. Tạo bài trình chiếu

Bài 12. Sử dụng ảnh minh họa, hiệu ứng động trong bài trình chiếu

Chủ đề 5. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 13. Thuật toán tìm kiếm

Bài 14. Thuật toán sắp xếp

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:

Website: https://bumbii.com/

Diễn đàn hỏi đáp: https://hoidap.bumbii.com

Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech

Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech