Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 3 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 3 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mục lục các bài trong Vở bài tập Tin học Lớp 3. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 1. Máy tính và em

Bài 1. Thông tin và quyết định

Bài 2. Xử lí thông tin

Bài 3. Máy tính và em

Bài 4. Làm việc với máy tính

Bài 5. Sử dụng bàn phím

Chủ đề 2. Mạng máy tính và Internet

Bài 6. Khám phá thông tin trên Internet

Chủ đề 3. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm

Bài 8. Sơ đồ hình cây. Tổ chức thông tin trong máy tính

Bài 9. Thực hành với tệp và thư mục trong máy tính

Chủ đề 4. Đạo đức, pháp luật và văn hóa trong môi trường số

Bài 10. Bảo vệ thông tin khi dùng máy tính

Chủ đề 5. Ứng dụng tin học

Bài 11. Bài trình chiếu của em

Bài 12. Tìm hiểu về thế giới tự nhiên

Bài 13. Luyện tập sử dụng chuột

Chủ đề 6. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 14. Em thực hiện công việc như thế nào?

Bài 15. Công việc được thực hiện theo điều kiện

Bài 16. Công việc của em và sự trợ giúp của máy tính

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech