Thứ tự trong câu của các loại từ.

Đây là bài học tiếp theo về các loại từ trong tiếng Anh. Hôm nay Bumbii…

Đọc bài

Các loại từ trong tiếng anh (kind of words)

Đây là bài học về các loại từ trong tiếng Anh tiếp theo sau bài Danh…

Đọc bài

Khóa Học Tiếng Pháp Trực Tuyến Hoàn Toàn Miễn Phí

Việc học ngoại ngữ từ khi còn nhỏ giúp trẻ phát triển tư duy, kỹ năng…

Đọc bài

Từ để hỏi. (Question word/ W-H)

Từ để hỏi là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Đọc bài

Câu điều kiện loại 1

Câu điều kiện là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Đọc bài

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn (The present perfect continuous)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn là bài học tiếp cho trong các dạng bài…

Đọc bài

Thì hiện tại hoàn thành. (The present perfect)

Thì hiện tại hoàn thành (the present perfect) là bài học tiếp cho trong các dạng…

Đọc bài

Mạo từ “the” (Articles “the”)

Mạo từ “the” là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp tiếng Anh.…

Đọc bài

Mạo từ “a” và “an” ( Articles “a” and “an” )

Mạo từ “a” và “an” là bài học tiếp cho trong các dạng bài ngữ pháp…

Đọc bài

Thì hiện tại đơn (The simple present)

Cách dùng thì hiện tại đơn. Diễn tả một thói quen hay hành động diễn ra…

Đọc bài