Giải Bài Tập SGK Lớp 11 Khoa Học Máy Tính Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 11 Khoa Học Máy Tính – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mục lục các bài trong Sách giáo khoa Tin học Lớp 11 Khoa Học Máy Tính. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 11 Định hướng Khoa Học Máy Tính – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Chủ đề 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

Bài 1. Hệ điều hành

Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành

Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Bài 4. Bên trong máy tính

Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số

Chủ đề 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet

Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội

Chủ đề 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet

Chủ đề 4. GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Bài 11. Cơ sở dữ liệu

Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu

Chủ đề 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề 6. KĨ THUẬT LẬP TRÌNH

Bài 17. Dữ liệu mảng một chiều và hai chiều

Bài 18. Thực hành dữ liệu mảng một chiều và hai chiều

Bài 19. Bài toán tìm kiếm

Bài 20. Thực hành bài toán tìm kiếm

Bài 21. Các thuật toán sắp xếp đơn giản

Bài 22. Thực hành bài toán sắp xếp

Bài 23. Kiểm thử và đánh giá chương trình

Bài 23. Đánh giá độ phức tạp thời gian thuật toán

Bài 25. Thực hành xác định độ phức tạp thời gian thuật toán

Bài 26. Phương pháp làm mịn dần trong thiết kế chương trình

Bài 27. Thực hành thiết kế chương trình theo phương pháp làm mịn dần

Bài 28. Thiết kế chương trình theo mô đun

Bài 29. Thực hành thiết kế chương trình theo mô đun

Bài 30. Thiết lập thư viện cho chương trình

Bài 31. Thực hành thiết lập thư viện chương trình

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech