Giải Bài Tập SBT Tin Học Lớp 8 Kết Nối Tri Thức

Giải Bài tập SBT Tin Học Lớp 8 – Kết nối tri thức, mục lục các bài tập trong SGK tin học lớp 8, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Các chủ đề, bài học trong Giải bài tập SBT Tin học Lớp 8 Kết Nối Tri Thức

MỤC LỤC

Chủ đề 1. Máy tính và cộng đồng

Bài 1. Lược sử công cụ tính toán

Chủ đề 2. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 2. Thông tin trong môi trường số

Bài 3. Thực hành: Khai thác thông tin số

Chủ đề 3. Đạo đức, pháp luật văn hoá trong môi trường số

Bài 4. Đạo đức, văn hoá trong sử dụng công nghệ kĩ thuật số

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học

Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế

Bài 6. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Bài 7. Trực quan hoá dữ liệu

a. Soạn thảo văn bản và trình chiếu nâng cao

Bài 8a. Làm việc với danh sách dạng liệt kê và hình ảnh trong văn bản

Bài 9a. Tạo đầu trang, chân trang cho văn bản

Bài 10a. Định dạng nâng cao cho trang chiếu

Bài 11a. Sử dụng bản mẫu tạo bài trình chiếu

b. Làm quen với phần mềm chỉnh sửa ảnh

Bài 8b. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Bài 9b. Thay đổi khung hình, kích thước ảnh

Bài 10b. Thêm văn bản, tạo hiệu ứng cho ảnh

Bài 11b. Thực hành tổng hợp

Chủ đề 5. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Bài 12. Từ thuật toán đến chương trình

Bài 13. Biểu diễn dữ liệu

Bài 14. Cấu trúc điều khiển

Bài 15. Gỡ lỗi

Chủ đề 6. Hướng nghiệp Tin học

Bài 16. Tin học với nghề nghiệp

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech