Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT

Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế SBT trang 16 Tin Học lớp 8 – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 4. Ứng dụng tin học. Bài 5. Sử dụng bảng tính giải quyết bài toán thực tế.

Câu 5.1

Biết công thức tại ô D3 là =B3*C3. Sao chép công thức đến ô E2. Khi đó Ô E2 có công thức là:

A. = B3*C3.

B. = C2*D2.

C. = B2*C2.

D. = C3*D3.

Đáp án: Phương án B. Địa chỉ tương đối thay đổi khi sao chép ô tính.

Câu 5.2

Địa chỉ tuyệt đối có thay đổi khi sao chép công thức không?

Đáp án: Không.

Câu 5.3

Kí hiệu nào sau đây được dùng để chỉ định địa chỉ tuyệt đối trong công thức?

A. #.

B. $.

C. &.

D. @.

Đáp án: Phương án B. $.

Câu 5.4

Biết công thức tại ô D3 là =$A$3*C3. Sao chép công thức đến ô E2. Khi đó ô E2 có công thức là

A. = $A$3*C3.

B. = $A$2*D2.

C. = $A$2*C2.

D. = $A$3*D2.

Đáp án: Phương án D.

Địa chỉ tuyệt đối không thay đổi khi sao chép ô tính.

Địa chỉ tương đối sẽ thay đổi.

Câu 5.5

Điền địa chỉ thích hợp vào chỗ trống (…) trong câu sau sao cho đúng:

Công thức trong ô E5 là =$A$1*C5. Sao chép ô này đến ô E18.

Khi đó, ô E18 có công thức là =………………………………………

Đáp án: E18 = $A$1*C18.

Câu 5.6

Biết công thức tại ô D3 là =B3*C3. Điền địa chỉ thích hợp vào chỗ trống (…) trong các câu sau:

a) Sao chép công thức ô D3 đến ô D8. Khi đó ô D8 có công thức là =……(1)….

b) Sao chép công thức ô D3 đến ô E5. Khi đó ô E5 có công thức là =……(2)…

c) Sao chép công thức ô D3 đến ô……(3)… Khi đó ô……(4)…. có công thức là = E7*F7.

Đáp án:

a) (1) – B8*C8.

b) (2) – C5*D5.

c) (3) – G7, (4) – G7.

Câu 5.7

Trong bảng tính có cột Số lượng từ ô C5 đến C100 và cột Đơn giá tương ứng từ ô D5 đến D100 thì cột Thành tiền từ ô F5 đến F100 có công thức như thế nào? Địa chỉ trong công thức đó là tương đối hay tuyệt đối?

Đáp án:

Ô F5 có công thức là = C5*D5.

Ô F100 có công thức là = C100*D100.

Các ô còn lại có địa chỉ tương ứng. Các địa chỉ trong công thức là địa chỉ tương đối.

Câu 5.8

Bác An làm bảng lương cho công ti, mối người có một hệ số ứng với vị trí làm việc và tiền lương nhận được bằng hệ số nhân với mức lương cơ bản. Mức lương cơ bản có thể thay đổi theo doanh thu, lợi nhuận của công ti. Theo em công thức tính lương cho mỗi người có nên sử dụng địa chỉ tuyệt đối không?

Đáp án:

Nên sử dụng ô lương cơ bản và dùng địa chỉ tuyệt đối cho ô này trong các công thức.

Câu 5.9

Chọn phương án ghép đúng: Cách chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối là

A. nhấn phim $.

B. nhấn phím F4.

C. nhấn phím F2.

D. nhấn phím F6.

Đáp án: phương án B.

Để chuyển địa chỉ tương đối trong công thức thành địa chỉ tuyệt đối bằng cách nhấn phím F4, em cần chọn địa chỉ đó trong công thức trước khi nhấn F4.

Nhấn F4 lần thứ nhất sẽ chuyển cả địa chỉ hàng và địa chỉ cột thành địa chỉ tuyệt đối.

Nhấn F4 làn thứ hai chỉ chuyển địa chỉ cột, nhấn F4 lần thứ ba chỉ chuyển địa chỉ hàng thành địa chỉ tuyệt đối. Nhấn F4 lần thứ tư để quay về địa chỉ tương đối.

Câu 5.10

Thực hành: Bảng kê tiền làm thêm của một công ti như Hình 5.1.

a) Hãy nhập dữ liệu và định dạng bảng tính như Hình 5.1.

b) Em sẽ dùng công thức nào trong ô D7 để tính tiền làm thêm cho người thứ nhất trong bảng?

c) Nêu sao chép công thức ở ô D7 sang ô D8 thì công thức ở ô D8 là gì? Em có sử dụng địa chỉ tuyệt đối trong công thức không?

d) Nhập công thức cho các ô từ D7 đến ô D16 để tính tiền làm thêm cho mỗi người.

e) Em hãy tính tổng số tiền công ti này phải trả cho người lao động làm thêm giờ trong tháng 5 năm 2022 vào ô D17.

Hướng dẫn:

a) Học sinh nhập dữ liệu và định dạng theo mẫu.

b) Công thức dùng trong ô D7 nên sử dụng địa chỉ tuyệt đối cho ô đơn giá C4.

Công thức trong ô D7 nên là =C7*$C$4.

Công thức =C7*C4 cũng cho kết quả đúng. Tuy nhiên không sử dụng địa chỉ tuyệt đối nên khi sao chép sẽ cho kết quả sai.

c) Công thức ở ô D8 là =C8*$C$4. Nếu không dùng địa chỉ tuyệt đối thì công thức trong ô D8 là =C8*C5, cho kết quả sai.

d) Dùng công thức có địa chỉ tuyệt đối của ô C4 rồi sao chép vào các ô cần nhập công thức.

e) Dùng lệnh Sum để tính tổng số tiền làm thêm công ti phải trả người lao động trong tháng 5 năm 2022 tại ô D17.

Câu 5.11

Thực hành:

a) Tạo bảng tính tính lương cho người lao động, biết mỗi người lao động có một hệ số được tính theo vị trí việc làm và mức lương cơ sở là 1 490 000 đồng.

Giám đốc hệ số 1,4.

Phó Giám đốc hệ số 1,3.

Trưởng phòng hệ số 1,2.

Chuyên viên cao cấp hệ số 1,1.

Chuyên viên hệ số 1.

Các vị trí khác hệ số 0,9.

b) Em có sử dụng địa chỉ tuyệt đối trong công thức tính lương trong câu a không?

c) Nếu thay đổi mức lương cơ sở thành 1 800 000 đồng thì em cần làm gì?

d) Giả sử người lao động phải trả tổng số tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là 10% tổng tiền lương. Tính tiền lương nhận được sau khi trừ tiền bảo hiểm của mỗi vị trí việc làm.

Hướng dẫn:

a) Tạo bảng tính có bốn cột: STT, Vị trí công việc, Hệ số, Lương.

Trong đó, cột Lương sử dụng công thức để tính bằng tích của Hệ số và Mức lương cơ sở. Mức lương cơ sở nhập tại ô C3.

b) Có.

Công thức tại các ô trong cột Lương sử dụng địa chỉ tuyệt đối của ô C3 là $C$3 để có thể dễ dàng sao chép công thức.

Ví dụ: công thức tại ô D5 là = C5*$C$3. Sao chép công thức tại ô D5 cho các ô D6 đến D10 để tính lương cho từng vị trí.

c) Nếu mức lương cơ sở thay đổi thành 1 800 000 thì em chỉ cần thay đồi giá trị tại ô C3 và giá trị trong các ô ở cột Lương được tự động cập nhật theo. Đây là một điểm mạnh của phần mềm bảng tính.

d) Bổ sung thêm cột Bảo hiểm (10%) để tính số tiền bảo hiểm và thêm cột Còn nhận để tính số lương thực lĩnh của mối vị trí việc làm.

Bảng tính cuối cùng có thể tương tự hình như sau:

Xem các bài giải khác tại Giải Bài tập SBT Tin Học Lớp 8 Kết Nối Tri Thức

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

5 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x