Giải bài tập SGK Toán Lớp 3 Chân Trời Sáng Tạo

Giải Bài tập SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo tập 1

1. Ôn tập và bổ sung

 • Ôn tập các số đến 1000
 • Ôn tập phép cộng, phép trừ
 • Cổng nhẩm, trừ nhẩm
 • Tìm số hạng
 • Tìm số bị trừ, tìm số trừ
 • Ôn tập phép nhân
 • Ôn tập phép chia
 • Tìm thừa số
 • Tìm số bị chia, tìm số chia
 • Em làm được những gì?
 • Mi-li-mét
 • Hình tam giác. Hình tứ giác
 • Khối hộp chữ nhật. Khối lập phương
 • Xếp hình
 • Xem đồng hồ
 • Bài toán giải bằng hai bước tính
 • Làm quen với biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo)
 • Làm tròn số
 • Làm quen với chữ số La Mã
 • Em làm được những gì?
 • Thực hành và trải nghiệm

2. Phép nhân, phép chia trong phạm vi 1000

 • Bảng nhân 3
 • Bảng chia 3
 • Bảng nhân 4
 • Bảng chia 4
 • Một phần hai, một phần ba, một phần tư, một phần năm
 • Nhân nhẩm, chia nhẩm
 • Em làm được những gì? trang 51
 • Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000
 • Nhân với số có một chữ số trong phạm vi 1000 (tiếp theo)
 • Phép chia hết và phép chia có dư
 • Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì? trang 58
 • Bảng nhân 6
 • Bảng chia 6
 • Gấp một số lên một số lần
 • Bảng nhân 7
 • Bảng chia 7
 • Bảng nhân 8
 • Bảng chia 8
 • Giảm một số đi một số lần
 • Bảng nhân 9
 • Bảng chia 9
 • Em làm được những gì? trang 70
 • Xem đồng hồ
 • Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
 • So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
 • Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
 • Hình tròn
 • Nhiệt độ. Đo nhiệt độ
 • Em làm được những gì? trang 84
 • Thực hành và trải nghiệm: Giờ giấc – Thời tiết

Ôn tập học kỳ 1

 • Ôn tập các số trong phạm vi 1 000
 • Ôn tập các phép tính
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Ôn tập: thống kê có thể, chắc chắn, không thể

Giải Bài Tập SGK Toán lớp 3 – Tập 2 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

3. Các số đến 10 000

 • Chục nghìn
 • Các số có bốn chữ số
 • So sánh các số có bốn chữ số
 • Phép cộng các số trong phạm vi 10 000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 10 000
 • Em làm được những gì?
 • Tháng – Năm
 • Gam
 • Mi-li-lít
 • Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì?
 • Góc vuông, góc không vuông
 • Hình chữ nhật
 • Hình vuông
 • Chu vi hình tam giác – Chu vi hình tứ giác
 • Chu vi hình chữ nhật
 • Chu vi hình vuông
 • Bảng thống kê số liệu
 • Các khả năng xảy ra của một sự kiện
 • Em làm được những gì?

4. Các số đến 100 000

 • Trăm nghìn
 • Các số có năm chữ số
 • So sánh các số có năm chữ số
 • Phép cộng các số trong phạm vi 100 000
 • Phép trừ các số trong phạm vi 100 000
 • Em làm được những gì?
 • Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số
 • Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số
 • Em làm được những gì?
 • Diện tích của một hình
 • Xăng-ti-mét vuông
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích hình vuông
 • Tiền Việt Nam

Ôn tập cuối năm

 • Ôn tập các số trong phạm vi 100 000
 • Ôn tập các phép tính
 • Ôn tập hình học và đo lường
 • Ôn tập một số yếu tố thống kê và xác suất

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiitech
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech