Ôn tập các số trong phạm vi 1 000

Ôn tập các số trong phạm vi 1 000 trang 86 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Bài 1: a, Đọc số: 275, 609, 121, 584, 930

b, Viết số

  • Bốn trăm bảy mươi mốt
  • Tám trăm linh một
  • Sáu mươi lăm
  • Một nghìn

c, Viết các số 748, 805, 160 thành tổng các trăm, chục, đơn vị

Hướng dẫn giải
Em đọc số và viết số từ trái sang phải như sau:
a, Đọc số:
275: Hai trăm bảy mươi lăm
609: Sáu trăm linh chín
121: Một trăm hai mươi mốt
584: Năm trăm tám mươi tư
930: Chín trăm ba mươi

b, Viết số:
Bốn trăm bảy mươi mốt: 471
Tám trăm linh một : 801
Sáu mươi lăm: 65
Một nghìn: 1 000

c, Viết số thành tổng:
748 = 700 + 40 + 8
805 = 800 + 5
160 = 100 + 60

Bài 2:
a, >, <, =

574 … 702465 … 461683 … 600 + 80 + 3
236 … 98157 … 1701 000 … 900 + 90 + 9

b, Sắp xếp các số 401, 325, 329, 87 theo thứ tự từ bé đến lớn.

c, Tìm số lớn nhất, tìm số bé nhất trong các số 725, 275, 257, 752.

Hướng dẫn giải
a, So sánh các số và điền như sau:

574 < 702465 > 461683 = 600 + 80 + 3
236 > 98157 < 1701 000 > 900 + 90 + 9

b, Ta có 87 < 325 < 329 < 401
Các số sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn là 87, 325, 329, 401

c, Ta có 752 > 725 > 275 > 257
Vậy số lớn nhất là 752, số bé nhất là 257

Bài 3: Đã tô \(\displaystyle\frac{1}{2}\) của hình nào?

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 1 000 trang 86 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Hình A được chia làm 4 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{4}\) của hình A.

Hình B được chia làm 3 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{3}\) của hình B.

Hình C được chia làm 2 phần bằng nhau và tô màu 1 phần. Vậy đã tô màu \(\displaystyle\frac{1}{2}\) của hình C.

Chọn C.

Thử thách

Màu gì?
Hình chữ nhật sau được tô theo ba màu: xanh, hồng, vàng.
Đã tô \(\displaystyle\frac{1}{6}\) số ô vuông của hình bằng màu ..?..
Đã tô \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình bằng màu ..?..
Đã tô \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số ô vuông của hình bằng màu ..?..     
  

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 1 000 trang 86 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải
Hình chữ nhật có tất cả 12 ô vuông.

Có 2 ô vuông màu xanh trong tổng số 12 ô. Vậy đã tô \(\displaystyle\frac{1}{6}\) số ô vuông của hình bằng màu xanh.

Có 4 ô vuông màu hồng trong tổng số 12 ô. Vậy đã tô \(\displaystyle\frac{1}{3}\) số ô vuông của hình bằng màu hồng.

Có 6 ô vuông màu vàng trong tổng số 12 ô. Vậy đã tô \(\displaystyle\frac{1}{2}\) số ô vuông của hình bằng màu vàng.

Bài 4:

a, Làm tròn số đến hàng chục.

  • Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số ..?..
  • Làm tròn số 435 đến hàng chục thì ta được số ..?..
  • Làm tròn số 384 đến hàng chục thì ta được số ..?..

b, Làm tròn số đến hàng trăm.

  • Làm tròn số 854 đến hàng trăm thì ta được số ..?..
  • Làm tròn số 947 đến hàng trăm thì ta được số ..?..
  • Làm tròn số 370 đến hàng trăm thì ta được số ..?..   

Hướng dẫn giải
a, Làm tròn đến hàng chục: Nếu chữ số hàng đơn vị lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng 1 đơn vị vào số đứng trước, nếu hàng đơn vị bé hơn 5 thì ta giữa nguyên, sau khi làm tròn hàng đơn vị là số 0.

Làm tròn số 17 đến hàng chục thì được số 20
Làm tròn số 435 đến hàng chục thì ta được số 440
Làm tròn số 384 đến hàng chục thì ta được số 380

b, Làm tròn đến hàng trăm: Nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng một đơn vị vào số đứng trước, nếu hàng chục nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên, sau khi làm tròn hàng chục và đơn vị là số 0.

Làm tròn số 854 đến hàng trăm thì ta được số 900
Làm tròn số 947 đến hàng trăm thì ta được số 900
Làm tròn số 370 đến hàng trăm thì ta được số 400

Khám phá

Một con mực ống khổng lồ nặng 495 kg. Nếu làm tròn số đến hàng trăm thì ta nói:
Con mực này nặng khoảng …?… kg.

Bumbii Ôn tập các số trong phạm vi 1 000 trang 86 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Hướng dẫn giải

Làm tròn đến hàng trăm: Nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cộng 1 đơn vị vào chữ số hàng trăm, nếu hàng chục nhỏ hơn 5 thì ta giữ nguyên chữ số hàng trăm, sau khi làm tròn ta viết hàng chục và đơn vị là số 0.

Làm tròn số 495 đến hàng trăm ta được số 500.

Vậy em điền:
Con mực này nặng khoảng 500 kg.

Bài 5: Số?

a, 387 gồm ..?.. trăm, ..?.. chục, ..?.. đơn vị.
b, Số liền sau của 799 là ..?..
c, Số tròn chục lớn hơn 25 nhưng bé hơn 35 là ..?..
d, Số có hai chữ số, làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là ..?..

Hướng dẫn giải

a, 387 gồm 3 trăm, 8 chục, 7 đơn vị

b, Số liền sau của 799 là 800

c, Số tròn chục lớn hơn 25 và nhưng bé hơn 35 là 30

d, Số có hai chữ số làm tròn đến hàng chục thì được số 30 là 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 , 33 , 34

Bài 6: Hình sau có bao nhiêu mảnh ghép?

Bumbii trang 86 SGK toán lớp 3, NXB Chân Trời Sáng Tạo.

Ước lượng: Có khoảng ..?.. mảnh ghép
Đếm: Có ..?.. mảnh ghép

Hướng dẫn giải
Mỗi hàng có khoảng 10 mảnh ghép, và có 6 hàng. Vậy ta ước lượng có khoảng 60 mảnh ghép. Em đếm được 61 mảnh ghép.

Vậy em điền:
Ước lượng: Có khoảng 60 mảnh ghép.
Đếm: 61 mảnh ghép

Xem bài giải trước: Em làm được những gì? trang 82
Xem bài giải tiếp theo: Ôn tập các phép tính
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán lớp 3 Chân trời sáng tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x