Điều khoản sử dụng


Ngày cập nhật: 10/10/2022

Chào mừng bạn đến với trang web/ứng dụng chính thức của chúng tôi. 

Vui lòng đọc Các điều khoản và điều kiện sử dụng giữa Bạn và Công ty TNHH Bumbii Technology (tên tiếng Anh: Bumbii Technology Co., Ltd), sau đây gọi tắt là Bumbii Technology.

Khi sử dụng Website/Ứng dụng của Bumbii Technology, Bạn đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây:

1. Bản quyền và Thương hiệu 

Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh là bản quyền của Bumbii hoặc bên thứ ba cấp phép cho Bumbii Technology.

Bất kỳ nội dung nào thuộc về trang web này, bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng công ty hoặc sản phẩm, thiết kế sản phẩm, v.v., được coi là tài sản trí tuệ của Bumbii Technology và được bảo vệ theo quy định.

Bất kỳ hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu hành, v.v., vì mục đích thương mại và (hoặc) phi thương mại mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi là vi phạm quyền của chúng tôi. Bumbii Technology có quyền chấm dứt đăng ký và hủy quyền truy cập của người dùng cũng như yêu cầu bồi thường tổn thất hoặc thiệt hại xảy ra.

2. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng

Bumbii Technology cho phép người dùng xem, trích xuất thông tin từ trang web (in, tải xuống, chuyển tiếp, v.v.) hoặc chia sẻ với người khác, nhưng chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại. Người dùng phải tuân thủ các luật và quy định liên quan đến việc sử dụng trang web; Không can thiệp, làm ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những người dùng khác; Không can thiệp vào hoạt động quản lý website của Bumbii Technology. Người dùng phải tuân thủ các quy tắc và quy định được nêu chi tiết trong Điều khoản sử dụng.

Bumbii Technology và / hoặc các chi nhánh / công ty con / nhân viên của Bumbii Technology không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc chi phí nào phát sinh từ bất kỳ quyết định hoặc hành động nào của người dùng khi sử dụng thông tin từ trang web vì bất kỳ lý do gì. Nếu người dùng không đồng ý với bất kỳ thông tin nào trên Trang web hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào liên quan đến việc sử dụng thông tin trên Trang web này, vui lòng dừng truy cập / sử dụng thông tin trên trang web.

3. Quyền và Trách nhiệm của Bumbii Technology

Bumbii Technology có quyền sửa đổi và / hoặc chấm dứt nội dung, tính năng của một phần hoặc toàn bộ trang web này vào bất cứ thời điểm nào.

Bumbii Technology có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và ngăn chặn truy cập trái phép hoặc sửa đổi, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trái phép.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email và số điện thoại của người dùng trang web (do người dùng tự nguyện cung cấp dưới các hình thức khác nhau trên trang web) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp sản phẩm và dịch vụ của Bumbii Technology.

Bumbii Technology cam kết không chủ động tiết lộ bất kỳ thông tin nào của người dùng cho bên thứ ba, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan điều tra theo quy định của pháp luật hiện hành. Khi đó, Bumbii Technology sẽ thông báo bằng văn bản cho người dùng. Tuy nhiên, mặc dù sở hữu các công nghệ bảo mật và hệ thống được trang bị nhiều tính năng bảo mật khác nhau, không có dữ liệu truyền qua internet nào có thể được bảo mật 100%. Do đó, Bumbii Technology không thể cam kết chắc chắn rằng thông tin người dùng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối, và sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin cá nhân của người dùng bị truy cập trái phép. Tất cả các thông tin và tài liệu không riêng tư do người sử dụng đưa lên trang web không được coi là thông tin bí mật, Bumbii có toàn quyền sử dụng hoặc truyền tải thông tin / dữ liệu này khi thấy phù hợp.

Bumbii Technology được phép sử dụng bất kỳ ý tưởng hoặc khái niệm nào đã được đăng trên trang web cho các mục đích phát triển sản phẩm hoặc tiếp thị. 

4. Quy định chung 

Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi luật quốc tế. Bumbii Technology luôn hoan nghênh những ý kiến ​​đóng góp của bạn về nội dung website. Nếu bạn cho rằng một phần của trang web này đang vi phạm bản quyền của bên thứ ba, vui lòng gửi thông tin này cho chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

Bumbii Technology có thể sửa đổi thông báo này bất kỳ lúc nào bằng cách cập nhật thông báo trên trang web. Bạn nên thường xuyên truy cập trang web để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Bumbii Technology.