Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 4 – Chân Trời Sáng Tạo, mục lục các bài trong Sách giáo khoa Tin học Lớp 4. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

Bài 1. Phần cứng và phần mềm máy tính
Bài 2. Gõ bàn phím đúng cách

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Bài 3. Thông tin trên trang web

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 4. Tìm kiếm thông tin trên Internet
Bài 5. Thao tác với thư mục, tệp

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 6. Sử dụng phần mềm khi được phép

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

Bài 7. Soạn thảo văn bản tiếng Việt
Bài 8. Chèn hình ảnh, sao chép, di chuyển, xoá văn bản
Bai 9. Bài trình chiếu của em
Bài 10. Định dạng, tạo hiệu ứng cho trang chiếu
Bài 11A. Xem video về lịch sử, văn hoá
Bài 11B. Thực hành luyện tập gõ bàn phím

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Bài 12. Làm quen với Scratch
Bài 13. Tạo chương trình máy tính để kể chuyện
Bài 14. Điều khiển nhân vật chuyển động trên sân khấu

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech