Tổng hợp chủ điểm ngữ pháp tiếng Anh 2023

Khi học bất kỳ ngôn ngữ nào, ngữ pháp là một phần bắt buộc chúng ta phải nắm vững để thành thạo cách sử dụng ngôn ngữ đó. Tiếng Anh cũng không phải là ngoại lệ. Ngữ pháp giúp chúng ta xây dựng nền tảng vững chắc cho việc học nghe, nói, đọc, viết. Khi chúng ta hiểu và sử dụng ngữ pháp đúng, chúng ta có thể viết các bài luận, email hoặc bất kỳ loại văn bản nào một cách mạch lạc và chính xác.

Ngữ pháp tiếng Anh còn là một phần quan trọng trong các kỳ thi tiếng Anh quốc tế như IELTS, TOEFL hay Cambridge. Hiểu và áp dụng ngữ pháp đúng sẽ giúp chúng ta đạt được điểm số tốt hơn trong các bài thi này và mở ra nhiều cơ hội hơn trong việc học tập và làm việc.

Hơn nữa, ngữ pháp tiếng Anh còn có tầm quan trọng trong việc thể hiện sự chuyên nghiệp và sự đáng tin cậy. Khi chúng ta sử dụng ngữ pháp đúng, chúng ta truyền đạt thông điệp một cách rõ ràng và chính xác, gửi đến người đọc hoặc người nghe một ấn tượng tích cực về khả năng sử dụng tiếng Anh của chúng ta.

Đội ngũ Bumbii đã tổng hợp và xin gởi tới các bạn bộ tài liệu ngữ pháp tiếng Anh khá hoàn chỉnh, được cập nhật mới nhất trong năm 2023. Hy vọng bộ tài liệu này sẽ giúp ích cho các bạn trong việc nắm vững và áp dụng vào việc học tập, trong các kỳ thi cũng như trong công việc hàng ngày của các bạn.

 1. Từ loại
 2. Danh từ
 3. Động từ
 4. Đại từ nhân xưng
 5. Động từ và thì hiện tại đơn
 6. Tính từ
 7. Số và số thứ tự
 8. Sở hữu cách
 9. Tính từ sở hữu
 10. Đại từ sở hữu
 11. There is/There are, How much/How many
 12. How much/ How many, Have
 13. Infinitive
 14. Túc từ
 15. Trạng từ
 16. Can, May, Be able to
 17. Thì hiện tại đơn
 18. Câu hỏi và từ hỏi
 19. Mệnh lệnh cách
 20. Thì tương lai đơn
 21. Thời gian, ngày tháng
 22. Thì quá khứ đơn
 23. Thì hiện tại tiếp diễn
 24. Đại từ phản thân
 25. Giới từ
 26. Thể so sánh của tính từ và trạng từ
 27. Động từ – Các thì đơn
 28. Động từ – Các thì hoàn thành
 29. Câu hỏi đuôi
 30. Thể bị động
 31. Mệnh đề quan hệ
 32. Mệnh đề -ING và -ED
 33. Danh động từ
 34. Động từ – Các thì tiếp diễn
 35. Câu tường thuật
 36. Câu hỏi và trả lời ngắn
 37. Danh từ – Khái niệm tổng quát
 38. Sự phối hợp giữa chủ từ và động từ
 39. Mạo từ “a” và “an”.
 40. Mạo từ “the”.
 41. Đại từ quan hệ
 42. Đại từ bất định và chỉ định
 43. Thể bàng thái cách
 44. Động từ – Khái niệm tổng quát
 45. Trợ động từ
 46. Động từ khiếm khuyết: Can/Could
 47. Động từ khiếm khuyết: May/Might
 48. Động từ khiếm khuyết: Must
 49. Động từ khiếm khuyết: Shall/Should
 50. Động từ khiếm khuyết: Will/Would
 51. Động từ khiếm khuyết: Ought to
 52. Động từ khiếm khuyết: Used to
 53. Tiếp đầu ngữ và tiếp vị ngữ