Bài tập cuối chương IX

Bài tập cuối chương \(IX\) trang \(98\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 2. Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất

Bài \(2\). Biến cố hợp và quy tắc cộng xác suất trang \(94\) Sách giáo khoa…

Continue Reading

Bài 1. Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất

Bài \(1\). Biến cố giao và quy tắc nhân xác suất trang \(89\) Sách giáo khoa…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VIII

Bài tập cuối chương \(VIII\) trang \(86\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập \(2\) Chân…

Continue Reading

Bài 5. Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện

Bài \(5\). Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Góc nhị diện trang \(82\) Sách giáo…

Continue Reading

Bài 4. Khoảng cách trong không gian

Bài \(4\). Khoảng cách trong không gian trang \(74\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập…

Continue Reading

Bài 3. Hai mặt phẳng vuông góc

Bài \(3\). Hai mặt phẳng vuông góc trang \(65\) Sách giáo khoa Toán lớp \(11\) tập…

Continue Reading

Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng

Bài 2. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng trang \(56\) Sách giáo khoa Toán lớp…

Continue Reading

Bài tập cuối chương VIII

Bài tập cuối chương \(VIII\) trang \(116\) SGK Toán lớp \(11\) tập \(II\) Cánh diều. Các…

Continue Reading

Bài 6. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối

Bài 6. Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều. Thể tích của một số hình khối…

Continue Reading