Giải Bài Tập SGK Lớp 11 Tin Học Ứng Dụng Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Giải bài tập SGK Tin Học lớp 11 Định Hướng Tin Học Ứng Dụng – Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 1. MÁY TÍNH VÀ XÃ HỘI TRI THỨC

Bài 1. Hệ điều hành

Bài 2. Thực hành sử dụng hệ điều hành

Bài 3. Phần mềm nguồn mở và phần mềm chạy trên Internet

Bài 4. Bên trong máy tính

Bài 5. Kết nối máy tính với các thiết bị số

Chủ đề 2. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

Bài 6. Lưu trữ và chia sẻ tệp tin trên Internet

Bài 7. Thực hành tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 8. Thực hành nâng cao sử dụng thư điện tử và mạng xã hội

Chủ đề 3. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HOÁ TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bài 9. Giao tiếp an toàn trên Internet

Chủ đề 4. GIỚI THIỆU CÁC HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 10. Lưu trữ dữ liệu và khai thác thông tin phục vụ quản lí

Bài 11. Cơ sở dữ liệu

Bài 12. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ cơ sở dữ liệu

Bài 13. Cơ sở dữ liệu quan hệ

Bài 14. SQL – Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc

Bài 15. Bảo mật và an toàn hệ cơ sở dữ liệu

Chủ đề 5. HƯỚNG NGHIỆP VỚI TIN HỌC

Bài 16. Công việc quản trị cơ sở dữ liệu

Chủ đề 6. THỰC HÀNH TẠO VÀ KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU

Bài 17. Quản trị cơ sở dữ liệu trên máy tính

Bài 18. Thực hành xác định cấu trúc bảng và các trường khoá

Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng

Bài 20. Thực hành tạo lập các bảng có khoá ngoài

Bài 21. Thực hành cập nhật và truy xuất dữ liệu các bảng

Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu

Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng

Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu

Chủ đề 7. PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH VÀ LÀM VIDEO

Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Bài 26. Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn

Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng

Bài 28. Tạo ảnh động

Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim

Bài 30. Biên tập phim

Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech