Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng

Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng SGK trang 91 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu. Bài 19. Thực hành tạo lập cơ sở dữ liệu và các bảng.

Tham gia cộng đồng học tập Bumbii trên Discord

  • Chia sẻ, hỏi đáp, bàn luận các vấn đề học tập.
  • Gặp gỡ các anh chị, thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm.
  • Cập nhật các kiến thức, tài liệu mới nhất.

Tham gia ngay!

Nhiệm vụ. Tạo lập CSDL mới tên là mymusic, khởi tạo bảng nhacsi, khai bảo các khoá cho các bảng này như thiết kế ở Bài 18

Hướng dẫn:

1. TẠO LẬP CSDL MYMUSIC

Mở phần mềm HeidiSQL, chọn Kiểu mạng, Library được đặt các giá trị mặc định để kết nối với các hệ QTCSDL MySQL hay MariaDB.

Ví dụ, Người dùng: root. Ta nhập mật khẩu đã đặt khi cài đặt: root. (cho đơn giản, các em có thể đặt mật khẩu khác để bảo mật).

Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ Tạo mới, chọn Cơ sở dữ liệu. Nhập mymusic, chọn OK.

Bộ mã kí tự mặc định là Unicode 4 byte: utf8mb4, đối chiếu so sánh xâu theo utf8mb4_general_ci.

Ở vùng mã lệnh phía dưới sẽ thấy xuất hiện câu truy vấn SQL tương ứng:

2. TẠO LẬP BẢNG

a) Khai báo tạo lập bảng, các trường vã kiểu dữ liệu

Tạo lập bảng nhacsi (idNhacsi, tenNhacsi), idNhacsi kiểu INT tenNhacsi kiểu VARCHAR (255).

Nháy nút phải chuột ở vùng danh sách các CSDL đã có, chọn thẻ Tạo mới, chọn Bảng. Nhập tên: nhacsi, chọn Thêm mới để thêm trường. Một trường với tên mặc định Column1 sẽ xuất hiện phía dưới.

Nhập Tên: idNhacsi, chọn kiểu dữ liệu INT, bỏ đánh dấu ô Allow NULL.

Chọn AUTO_INGREMENT, dưới nhãn Mặc định và chọn OK, để có kết quả như Hình 19.4.

Để thêm khai báo trường tiếp theo, nhấn Ctrl+Insert hoặc nháy nút phải chuột vào phần dưới dòng idNhacsi và chọn Add column.

Nhập: tenNhacsi, chọn kiểu VARCHANR, độ dài 255, giá trị mặc định là kí tự rỗng ‘’.

b) Khai báo khoá chính

Ấn định idNhacsi là khoá chính: Nháy nút phải chuột vào dòng khai báo idNhacsi và chọn Create new index -> PRIMARY.

Cần phải làm gì trong trường hợp chọn nhầm trường làm khoá chính, chẳng hạn chọn nhầm trường tenNhacsi như Hình 19.7?

Để sửa khoá chính đã khai báo nhầm này, hãy nháy đúp chuột vào ô tenNhacsi ở dưới ô PRIMARY KEY ở phần trên và chọn lại idNhacsi (Hình 19.8):

Hình 19.8. Thao tác sửa khoá chính.

Sau đó nháy chuột vào ô bên cạnh dưới ô PRIMARY (Hình 19.9).

Hình 19.9. Kết quả chỉnh sửa khoá chính

c) Lưu kết quả

Cuối cùng chọn Lưu để lưu lại khai báo bảng nhacsi. Ở vùng hiển thị phía trái sẽ xuất hiện tên bảng nhacsi dưới dòng tên CSDL mymusic (Hình 19.10).

Hình 19.10. Kết quả tạo lập bảng

Tham gia cộng đồng học tập Bumbii trên Discord

  • Chia sẻ, hỏi đáp, bàn luận các vấn đề học tập.
  • Gặp gỡ các anh chị, thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm.
  • Cập nhật các kiến thức, tài liệu mới nhất.

Tham gia ngay!

LUYỆN TẬP

Khai báo tạo lập bảng casi như thiết kế ở Bài 18.

Hướng dẫn:

Tạo bảng casi(idCasi, tenCasi).

Thiết lập khoá chính

VẬN DỤNG

Hãy lập CSDL quản lí tên các Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố của Việt Nam. Tạo bảng Tỉnh/Thành phố.

Hướng dẫn:

– Tạo lập CSDL tinhhuyen.

– Khai báo tạo lập bảng tinh(idTinh, tenTinh)

– Thiết lập khoá chính: idTinh.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

1 Bình luận
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
xoài
xoài
2 tháng trước

,…ỳg

1
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x