Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Bài 25 Phần mềm chỉnh sửa ảnh SGK trang 116 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 7. Phần mềm chỉnh sửa ảnh và làm video. Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh.

1. GIỚI THIỆU ẢNH SỐ

Hoạt động 1. Megapixel là gì?

Trong các quảng cáo về ưu điểm của điện thoại, em thường nghe nói đến camera nhiều megapixel. Em có biết megapixel là gì và có ý nghĩa thế nào với máy ảnh không?

Đáp án:

– Megapixel chỉ số lượng điểm ảnh trên ảnh.

– Số megapixel càng lớn thì ảnh càng nét.

Câu hỏi

Một ảnh có kích thước 600 x 600 pixel nếu in với độ phân giải 100 dpi có kích thước gấp máy lần ảnh đó in với độ phân giải 200 dpi?

Đáp án:

Ảnh in tại 100 dpi có kích thước gấp hai lần theo cả chiều dài và chiều rộng so với ảnh in tại 200 dpi.

2. PHẦN MỀM CHỈNH SỬA ẢNH

Hoạt động 2. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Sau khi chụp ảnh kỉ yếu lớp, Minh tập hợp và chỉnh lại các ảnh trước khi in. Em có biết Minh có thể dùng phần mềm nào để thực hiện việc đó không?

Đáp án:

Photoshop, GIMP, Snapseed, VSCO,…

Câu hỏi

Câu 1. Để xử lí một bức ảnh thiếu sáng em sử dụng những phần mềm nào sau đây?

A. GIMP.

B. Inkscape.

C. PowerPoint.

Đáp án: A. GIMP.

Câu 2. Để thay đổi giao diện hiển thị một cửa sổ phần mềm GIMP, em thực hiện như thế nào?

Đáp án: Nháy chuột chọn Windows → Single-window Mode.

Các chức năng cơ bản nhất trong chỉnh sửa ảnh gồm:

Phóng to hay thu nhỏ ảnh: Chọn nút lệnh Zoom trong bảng công cụ rồi nháy chuột vào vị trí muốn phóng to hay thu nhỏ.

Em cũng có thể nhấn giữ phím Ctrl và lăn nút cuộn của chuột để phóng to hay thu nhỏ tại vị trí của con trỏ.

Cắt ảnh: Chọn nút lệnh Crop . Kéo thả chuột để chọn phần ảnh được giữ lại. Phần ảnh bị cắt sẽ được hiền thị mờ đi.

Kéo thả chuột tại các điểm trên viền khung để thay đổi phần ảnh được chọn. Kéo thả các điểm bên trong khung để di chuyển ảnh góc.

Nhấn phím Enter để thực hiện cắt ảnh. Nhấn phím Esc để bỏ chọn ảnh.

Xoay ảnh: Chọn nút lệnh Rotate hoặc nhấn tổ hợp phím Shift+R. Có thể nhập góc xoay và tâm xoay hoặc kéo thả chuột trực tiếp trên ảnh.

3. THỰC HÀNH

Nhiệm vụ 1. Mở tệp, quan sát, phóng to, thu nhỏ ảnh trên màn hình

Hướng dẫn:

Bước 1. Khởi động GIMP và mở tệp ảnh.

Bước 2. Chọn nút lệnh Zoom trong bảng công cụ. Trong phần tuỳ chọn công cụ, chọn Zoom in nếu muốn phóng to, chọn Zoom out muốn thu nhỏ. (Hình 25.3)

Tuỳ chọn công cụ Zoom
Hình 25.3. Tuỳ chọn công cụ Zoom

Bước 3. Nháy chuột vào vị trí muốn phóng to thu nhỏ. Có thể nhấn giữ phím Ctrl trong khi lăn nút cuộn của chuột.

Nhiệm vụ 2. Thay đổi kích thước và độ phân giải của ảnh

Vì chất lượng và kích thước của ảnh in ra phụ thuộc vào số điểm ảnh và độ phân giải của ảnh nên cần thay đổi kích thước ảnh hoặc độ phân giải.

Hướng dẫn:

Bước 1. Mở tệp ảnh cần thay đổi các thông số kích thước và độ phân giải.

Bước 2. Chọn Image -> Scale Image.

Bước 3. Thay đổi các kích thước chiều ngang hoặc chiều cao trong các ô tương ứng Width hay Height. Thay đổi độ phân giải trong các ô X resolution hay Y resolution tuỳ theo mục đích. Rồi nháy nút Scale.

Đơn vị chiều dài có thể là inches (in), milimeters (mm), points(pt),… Đơn vị của độ phân giải là số điểm ảnh trên một inch (Hình 25.4a).

Lưu ý: Khi thay đổi độ phân giải, số điểm ảnh vẫn giữ nguyên. Khi thay đổi kích thước ảnh, số điểm ảnh thay đổi. Ví dụ, ban đầu ảnh có 3120 x 3120 điểm ảnh với độ phân giải 72 dpi, ảnh in ra có kích thước là 43,3 x 43,3 inch (Hình 25.4a). Khi tăng độ phân giải lên 300 dpi thì ảnh sẽ có kích thước là 10,4 x 10,4 inch nhưng số điểm ảnh vẫn là 3120 x 3120 (Hình 25.4b). Nếu kích thước mỗi chiều giảm một nửa xuống còn 5,2 x 5,2 inch thì số điểm ảnh cũng giảm một nửa mỗi chiều là 1560 x 1560 (Hình 25.4c).

Thiết lập kích thước hoặc độ phân giải cho ảnh
Hình 25.4. Thiết lập kích thước hoặc độ phân giải cho ảnh

Hình 25.5 thể hiện kết quả khi in cùng một ảnh (3120 x 3120 điểm ảnh) với các độ phân giải khác nhau trên cùng một cỡ giấy ảnh.

In một ảnh với các độ phân giải khác nhau trên cùng cỡ giấy ảnh
Hình 25.5 In một ảnh với các độ phân giải khác nhau trên cùng cỡ giấy ảnh

Nhiệm vụ 3. Thực hiện xoay ảnh, cắt ảnh, xuất ra tệp tin ảnh JPG

Hướng dẫn:

Bước 1. Mở tệp ảnh có hình bị nghiêng và có nhiều đối tượng không phù hợp (Hình 25.6). Cần xoay để cho hình thẳng lại và cắt bớt để bố cục ảnh đẹp hơn.

Ảnh chụp bị nghiêng

Bước 2. Chọn nút lệnh Rotate hoặc nhấn tổ hợp phím Shift+R.

Bước 3. Kéo thả chuột để xoay ảnh đến khi ưng ý. Cách khác, thay đổi giá trị góc quay (Angle), tâm quay trên hộp Rotate (Hình 25.7) rồi nháy chuột vào nút Rotate để xoay hoặc nháy chuột vào nút Reset nếu muốn quay lại hình ảnh ban đầu.

Bước 4. Để cắt ảnh, em chọn nút lệnh Crop  hoặc nhấn tổ hợp phím Shift+C.

Bước 5. Kéo thả chuột chọn phần ảnh cần giữ lại.

Bước 6. Thay đổi kích thước và vị trí của khung hình bằng cách kéo thả các nút trên khung. Kéo thả ảnh để di chuyển phần ảnh được giữ lại (Hình 25.9a).

Bước 7. Nhấn phím Enter để hoàn thành việc cắt ảnh (Hình 25.9b).

Bước 8. Đề xuất ảnh dạng jpg, em chọn File -> Export. Hộp thoại Export Image như Hình 25.10 xuất hiện.

Bước 9. Nhập tên và đường dẫn cho tệp ảnh.

Bước 10. Nếu muốn thay đổi định dạng ảnh, nháy chuột vào ô Select file type và chọn loại định dạng.

Bước 11. Chọn Export, một cửa sổ mới xuất hiện ra cho phép điều chỉnh các thông số của ảnh xuất. Nháy chuột chọn nút Export để thực hiện.

Lưu ý: Lệnh Save trong GIMP chỉ sử dụng để lưu tệp tin đang làm việc ở định dạng xcf.

LUYỆN TẬP

Câu 1

Cho ảnh số có số điểm ảnh là 3000 x 2000 điểm ảnh. Tính kích thước ảnh với mỗi độ phân giải:

a) 72 dpi.

b) 150 dpi.

c) 300 dpi.

d) 600 dpi.

Đáp án:

a) 72 dpi -> Kích thước: 41,7 x 27,8 inch.

b) 150 dpi -> Kích thước: 20 x 13,3 inch.

c) 300 dpi -> Kích thước: 10 x 6,7 inch.

d) 600 dpi -> Kích thước: 5 x 3,3 inch.

Câu 2

Nếu in một ảnh ở độ phân giải 300 dpi thì thu được ảnh in có kích thước 10 x 10 inch. Để ảnh in có kích thước 5 x 5 inch thì cần in ảnh ở độ phân giải cao hơn hay thấp hơn 300 dpi?

Đáp án:

Để ảnh in có kích thước 5 x 5 inch thì cần in ảnh ở độ phân giải cao hơn 300 dpi.

VẬN DỤNG

Câu 1

Chọn một bức ảnh em đã chụp, thực hiện các thao tác xoay và cắt ảnh để thu được một bức ảnh đẹp.

Hướng dẫn:

Xoay ảnh góc 30 độ:

Cắt ảnh:

Kết quả sau khi thực hiện thao tác

:

Câu 2

Với ảnh thu được, em hãy tính xem cần đặt giá trị độ phân giải là bao nhiêu để khi in ảnh trên cỡ giấy 8,5 x 11 inch là đẹp nhất.

Hướng dẫn:

Để ảnh in được đẹp cần in ở mức ít nhất là 300 dpi, kích thước ảnh không vượt quá kích thước giấy in là 8,5 x 11 inch. In một ảnh với các độ phân giải khác nhau trên cùng cỡ giấy ảnh.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x