Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình

Bài Thực hành tạo phim hoạt hình SGK trang 148 lớp 11 Tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 30. Biên tập phim

Bài Biên tập phim SGK trang 143 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Continue Reading

Bài 29. Khám phá phần mềm làm phim

Khám phá phần mềm làm phim SGK trang 137 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Continue Reading

Bài 28. Tạo ảnh động

Tạo ảnh động SGK trang 133 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối…

Continue Reading

Bài 27. Công cụ vẽ và một số ứng dụng

Công cụ vẽ và một số ứng dụng SGK trang 128 lớp 11 Tin học ứng…

Continue Reading

Bài 26. Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn

Công cụ tinh chỉnh màu sắc và công cụ chọn SGK trang 122 lớp 11 Tin…

Continue Reading

Bài 25. Phần mềm chỉnh sửa ảnh

Bài 25 Phần mềm chỉnh sửa ảnh SGK trang 116 lớp 11 Tin học ứng dụng…

Continue Reading

Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu

Thực hành sao lưu dữ liệu SGK trang 113 lớp 11 Tin học ứng dụng –…

Continue Reading

Bài 23. Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng

Thực hành truy xuất dữ liệu qua liên kết các bảng SGK trang 109 lớp 11…

Continue Reading

Bài 22. Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu

Thực hành cập nhật bảng dữ liệu có tham chiếu SGK trang 105 lớp 11 Tin…

Continue Reading