Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu

Thực hành sao lưu dữ liệu SGK trang 113 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết Nối Tri Thức, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề 6. Thực hành tạo và khai thác cơ sở dữ liệu. Bài 24. Thực hành sao lưu dữ liệu.

Nhiệm vụ 1. Thực hành sao lưu CSDL

Hướng dẫn:

Nháy chuột chọn thẻ Các công cụ, chọn Xuất cơ sở dữ liệu dưới dạng SQL.

– Nháy chuột để đánh dấu vào CSDL mymusic ở phía trái và đánh dấu vào các ô  Drop, có nghĩa là khi phục hồi CSDL thì xoá đối tượng cũ (nếu có) trước khi tạo đối tượng mới (Create).

– Ở dòng Data chọn Delete + insert để khi phục hồi thì xoá dữ liệu cũ đi (nếu có) trước khi chèn vào dữ liệu đã sao lưu.

Hình 24.1. Giao diện sao lưu dữ liệu

Tiếp theo, chọn kiểu output là 1 tệp các câu truy vấn SQL: Single.sql file. Nhập vào tên tệp sao lưu, ví dụ là C:\Temp\ mymusic.sql.

Chọn Export để thực hiện việc sao lưu.

– Cuối cùng là sao chép và lưu lại tệp _mymusic.sql.

Lưu ý: Cũng có thể thực hiện sao lưu một phần CSDL (một số bảng), bằng cách chỉ chọn những bảng muốn sao lưu.

Hình 24.2. Giao diện chọn bảng để sao lưu

Nhiệm vụ 2. Thực hành phục hồi (restore) CSDL

Hướng dẫn:

Sau đây là một ví dụ phục hồi mymusic trên một máy mới, chưa có CSDL mymusic.

Cũng có thể xoá CSDL mymusic đang có đi để thực hành khôi phục CSDL mymusic từ tệp sao lưu _mymusic.sql.

Hình 24.3. Minh hoạ xoá CSDL

– Nháy chuột chọn thẻ Tập tin, chọn Load SQL file… (hoặc nhấn Ctrl+O).

Hình 24.4. Bảng chọn tải lên tệp SQL (dữ liệu sao lưu)

– Chọn tệp đã sao lưu là _mymusic.sql. Nháy chuột chọn Open. Nội dung tệp mymusic_data sẽ được tải vào cửa sổ truy vấn.

Hình 24.5. Tải lên một tệp sao lưu

– Nháy chuột chọn  để thực hiện truy vấn. Sau đó nhấn F5 để làm tươi lại danh sách CSDL. Khi đó CSDL mymusic đã được khởi tạo với đầy đủ các bảng như Hình 24.6, Hình 24.7.

Hình 24.6. Kết quả khôi phục CSDL
Hình 24.7. Kết quả truy xuất bằng sau khi khôi phục

LUYỆN TẬP

Thực hành sao lưu và phục hồi bảng banthuam của CSDL mymusic.

Hướng dẫn:

Thực hiện tương tự Nhiệm vụ 1 và Nhiệm vụ 2. Điểm khác là chỉ chọn sao lưu bảng banthuam.

Sao lưu bảng banthuam.

Phục hồi bảng banthuam.

VẬN DỤNG

Giả sử cần di chuyển một CSDL từ máy tính này sang máy tính khác, em sẽ làm thế nào?

Đáp án:

Sao lưu CSDL từ máy tính có CSDL và phục hồi CSDL ấy trên một máy tính khác có cài đặt hệ QTCSDL tương ứng.

Xem các bài giải khác tại Giải bài tập SGK lớp 11 định hướng tin học ứng dụng – NXB Kết nối tri thức với cuộc sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x