Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Giải bài tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo Tập 1

Giải bài tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo Tập 2

 • Bài 40: Phép cộng các số tự nhiên
 • Bài 41: Phép trừ các số tự nhiên
 • Bài 42: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
 • Bài 43: Em làm được những gì?
 • Bài 44: Nhân với 10, 100, 1 000, … Chia cho 10, 100, 1 000, …
 • Bài 45: Nhân các số có tận cùng là chữ số 0
 • Bài 46: Nhân với số có hai chữ số
 • Bài 47: Em làm được những gì?
 • Bài 48: Chia hai số có tận cùng là chữ số 0
 • Bài 49: Ước lượng thương trong phép chia
 • Bài 50: Chia cho số có hai chữ số
 • Bài 51: Em làm được những gì?
 • Bài 52: Hình bình hành
 • Bài 53: Hình thoi
 • Bài 54: Xếp hình, vẽ hình
 • Bài 55: Mi-li-mét vuông
 • Bài 56: Em làm được những gì?
 • Bài 57: Thực hành và trải nghiệm
 • Bài 58: Phân số
 • Bài 59: Phân số và phép chia số tự nhiên
 • Bài 60: Phân số bằng nhau
 • Bài 61: Rút gọn phân số
 • Bài 62: Em làm được những gì?
 • Bài 63: Quy đồng mẫu số các phân số
 • Bài 64: So sánh hai phân số
 • Bài 65: Em làm được những gì?
 • Bài 66: Cộng hai phân số cùng mẫu số
 • Bài 67: Cộng hai phân số khác mẫu số
 • Bài 68: Em làm được những gì?
 • Bài 69: Trừ hai phân số cùng mẫu số
 • Bài 70: Trừ hai phân số khác mẫu số
 • Bài 71: Em làm được những gì?
 • Bài 72: Phép nhân phân số
 • Bài 73: Phép chia phân số
 • Bài 74: Tìm phân số của một số
 • Bài 75: Em làm được những gì?
 • Bài 76: Ôn tập cuối năm
 • Bài 77: Thực hành và trải nghiệm

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech