Bài 10: Biểu thức có chứa chữ

Bài 10: Biểu thức có chứa chữ trang 34 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.

CÙNG HỌC

Quan sát hình vẽ phần Khởi động trong SGK, ta thấy:
Đã có 5 con chim đến ăn.
Số con chim đến thêm có thể là 1; 2; 3; …
Ta nói: Có thể có thêm a con chim bay đến thì sẽ có tất cả 5 + a con chim.
Viết vào chỗ chấm.

Hướng dẫn giải

THỰC HÀNH

Đề bài 1: Tính giá trị của biểu thức rồi nói theo mẫu
Mẫu: 32 – b x 2 với b = 15.
Nếu b = 15 thì 32 -b x 2 = 32 – 15 x 2 = 32 – 30 = 2.
2 là một giá trị của biểu thức 32 – b x 2.

a) a + 45 với a = 18.
b) 24 : b với b = 8.
c) (c – 7) x 5 với c = 18.

Hướng dẫn giải
a) a + 45 với a = 18
Nếu a = 18 thì a + 45 = 18 + 45
                                   = 63
63 là một giá trị của biểu thức a + 45

b) 24 : b với b = 8
Nếu b = 8 thì 24 : b = 24 : 8
                                = 3
3 là một giá trị của biểu thức 24 : b

c) (c – 7) × 5 với c = 18
Nếu c = 18 thì (c – 7) × 5 = (18 – 7) × 5
                                         = 11 × 5
                                         = 55
55 là một giá trị của biểu thức (c – 7) × 5

Đề bài 2: Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu)

Biểu thứcnGiá trị của biểu thức
15 x n690
37 – n + 57
n : 8 x 640
12 – 36 : n3

Hướng dẫn giải
Em thay giá trị n vào từng biểu thức và tính:
37 – 7 + 5 = 30 + 5 = 35.
40 : 8 x 6 = 5 xx 6 = 30.
12 – 36 : 3 = 12 – 12 = 0

Em điền vào bảng như sau:

Biểu thứcnGiá trị của biểu thức
15 × n690
37 – n + 51725
n : 8 × 64030
12 – 36 : n30

LUYỆN TẬP

Đề bài 1: Tính giá trị của biểu thức
a) 24 + 7 × a với a = 8
b) 40 : 5 + b với b = 0
c) 121 – (c + 55) với c = 45
d) d : (12 : 3) với d = 24

Hướng dẫn giải
Em thay giá trị của chữ vào biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức.

a) 24 + 7 x a với a = 8.
24 + 7 x 8 = 24 + 56 = 80.

b) 40 : 5 + b với b = 0.
40 : 5 + 0 = 8 + 0 = 8.

c) 121 – (c + 55) với c = 45.
121 – (45 + 55) = 121 – 100 = 21

d) d : (12 : 3) với d = 24.
24 : (12 : 3) = 24 : 4 = 6.

Đề bài 2: Một hình vuông có cạnh là a. Gọi chu vi hình vuông là P.
Công thức tính chu vi hình vuông là: P = a × 4.     
Viết số đo thích hợp vào chỗ chấm.

Bumbii Bài 10: Biểu thức có chứa chữ trang 34 Vở bài tập toán lớp 4 tập 1 Chân Trời Sáng Tạo.
a5 cm8 dm12 m……….
P20 cm………..……….24 m

Hướng dẫn giải
Em thay giá trị của a vào công thức P = a x 4 và tính chu vi hình vuông.
Với a = 8, thì P = 8 x 4 = 32.
Với a = 12, thì P = 12 x 4 = 48.
Với P bằng 24, thay vào công thức P = a x 4 em có 24 = a x 4. Muốn tìm thừa số ta lấy tích chia có thừa số còn lại. Em được a = 24 : 4 = 6.
Em điền bảng như sau:                                                           

a5 cm8 dm12 m6 m
P20 cm32 dm48 m24 m

Đề bài 3: Số?
a) 25 + ……… = 52
b) ……… – 14 = 21
c) 42 : ………. = 7

Hướng dẫn giải
a) 25 + .?. = 52
Muốn tìm số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại:
52 – 25 = 27.

b) ?. – 14 = 21.
Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng cho số trừ:
21 + 14 = 35.

c) 42 : .?. = 7
Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho hiệu:
42 : 7 = 6.

Em điền như sau:
a) 25 + 27 = 52
b) 35 – 14 = 21
c) 42 : = 7

Xem bài giải trước: Bài 9: Ôn tập biểu thức số
Xem bài giải tiếp theoBài 11: Biểu thức có chứa chữ (tiếp theo)
Xem các bài giải khác: Giải Bài Tập Toán Lớp 4 Chân Trời Sáng Tạo

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x