Giải Sách Bài Tập Tin Học Lớp 10 Cánh Diều

Giải Sách Bài Tập Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề A. Máy tính và xã hội tri thức

Tin học và xử lí thông tin

Bài 1. Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

Bài 2. Sự ưu việt của máy tính và những thành tựu của tin học

Bài 3. Thực hành sử dụng thiết bị số

Bài 4. Tin học trong phát triển kinh tế – xã hội

Chủ đề B. Mạng máy tính và Internet

Internet hôm nay và ngày mai

Bài 1. Mạng máy tính với cuộc sống

Bài 2. Điện toán đám mây và Internet vạn vật

Bài 3. Thực hành một số ứng dụng của mạng máy tính

Chủ đề D. Đạo đức, pháp luật và văn hoá trong môi trường số

Nghĩa vụ tuân thủ pháp lí trong môi trường số

Bài 1. Tuân thủ pháp luật trong môi trường số

Bài 2. Thực hành vận dụng một số điều luật về chia sẻ thông tin trong môi trường số

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính

Lập trình cơ bản

Bài 1. Làm quen với ngôn ngữ lập trình bậc cao

Bài 2. Biến, phép gán và biểu thức số học

Bài 3. Thực hành làm quen và khám phá Python

Bài 4. Các kiểu dữ liệu số và câu lệnh vào – ra đơn giản

Bài 5. Thực hành viết chương trình đơn giản

Bài 6. Câu lệnh rẽ nhánh

Bài 7. Thực hành câu lệnh rẽ nhánh

Bài 8. Câu lệnh lặp

Bài 9. Thực hành câu lệnh lặp

Bài 10. Chương trình con và thư viện các chương trình con có sẵn

Bài 11. Thực hành lập trình với hàm và thư viện

Bài 12. Kiểu dữ liệu xâu kí tự – Xử lí xâu kí tự

Bài 13. Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài 14. Kiểu dữ liệu danh sách – Xử lí danh sách

Bài 15. Thực hành với kiểu dữ liệu danh sách

Bài 16. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Bài 17. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

Bài 18. Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính

Chủ đề G. Hướng nghiệp với tin học

Giới thiệu nhóm nghề thiết kế và lập trình

Bài 1. Nhóm nghề thiết kế và lập trình

Bài 2. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về nghề lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình cho thiết bị di động

Chủ đề Acs. Máy tính và xã hội tri thức

CS – Biểu diễn thông tin

Bài 1. Hệ nhị phân và ứng dụng

Bài 2. Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân

Bài 3. Số hoá văn bản

Bài 4. Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh

Chủ đề Eict. Ứng dụng tin học

ICT – Phần mềm thiết kế đồ hoạ

Bài 1. Tạo văn bản, tô màu và ghép ảnh

Bài 2. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Bài 3. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh alpha

Bài 4. Thực hành tổng hợp

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech