Chủ đề F. Bài 3. Thực hành làm quen và khám phá Python

Thực hành làm quen và khám phá Python sách bài tập Tin Học lớp 10Cánh Diều, mời các em tham khảo cùng Bumbii.

Chủ đề F. Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính. Bài 3. Thực hành làm quen và khám phá Python.

Câu F13

Người ta mắc dãy bóng đèn xung quanh một bảng hiệu hình chữ nhật có chiều dài a dm, chiều rộng b dm, hai bóng đèn liên tiếp cách nhau 5 cm. Em hãy viết chương trình để đưa ra màn hình số lượng bóng đèn cần mắc. Trong chương trình có gán giá trị các biến a và b bằng các giá trị cụ thể ở đầu chương trình, hãy thử nghiệm chương trình với a = 2, b = 1.

Đáp án: Gợi ý chương trình sau:

Câu F14

Một bác thợ mộc cưa một cây gỗ dài d cm thành những đoạn dài s cm. Em hãy viết chương trình đưa ra màn hình hai dòng. Dòng thứ nhất là số lượng đoạn nhiều nhất cắt được, dòng thứ hai là độ dài đoạn còn thừa. Trong chương trình có gán giá trị biến d và s bằng giá trị cụ thể ở đầu chương trình, hãy thử nghiệm chương trình với d = 307, s = 10

Đáp án:

Gợi ý chương trình:

Câu F15

Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước, nếu chỉ mở vòi thứ nhất thì phải mất a giờ mới đầy bể, nếu chỉ mở vòi thứ hai thì phải mất b giờ mới đầy bể. Em hãy lập trình nhập vào giá trị hai biến a, b và đưa ra màn hình thời gian để chảy đầy bể nếu cả hai vòi cùng mở.

Đáp án: Gợi ý

Một giờ vòi thứ nhất chảy được 1a bể, một giờ vòi thứ hai chảy được 1b bể. Một giờ cả hai vòi cùng chảy được (1a+1b) bể. Như vậy, thời gian cả hai vòi cùng chảy đầy bể là 1: (1a+1b). Tham khảo chương trình sau:

a = int(input())
b = int(input())
t = 1/ (1/a + 1/b)
print(t)

Câu F16

Có ba người cùng làm một công việc, người thứ nhất làm một mình thì mất a giờ mới xong, người thứ hai làm một mình thì mất b giờ mới xong, người thứ ba làm một mình thì mất c giờ mới xong. Hãy lập trình nhập vào giá trị ba biến a, b, c và đưa ra màn hình thời gian cần thiết để hoàn thành nếu cả ba người cùng làm chung công việc đó.

Đáp án: Gợi ý chương trình sau:

a = int(input())
b = int(input())
c = int(input())
t = 1/ (1/a + 1/b + 1/c)
print(t)

Câu F17

Một sân vận động có dạng hình chữ nhật. Lan đi bộ vòng quanh sân vận động hết t phút, mỗi phút đi được v mét. Biết chiều dài sân vận động hơn chiều rộng là d mét. Chương trình ở hình sau thực hiện tính chiều dài và chiều rộng của sân vận động. Đầu chương trình gán giá trị t, d, v tương ứng bằng 15, 80, 100.

t = 15
v = 80
d = 100
p = (t * v)/2 #Nửa chu vi sân vận động
a = (p + d)/2 #Chiều dài
b = (p - d)//2 #Chiều rộng
print("Chiều dài: ", a)
print("Chiều rộng:", b)

Em hãy thực hiện các yêu cầu sau:

1) Soạn thảo, chạy chương trình và cho biết kết quả.

2) Thay câu lệnh d = 100 thành v = 111 rồi chạy chương trình. Kết quả chạy chương trình có đúng không? Nếu sai, em hãy tìm và sửa lỗi chương trình.

Đáp án:

1) Kết quả

2) Sai vì kết quả chạy chương trình là: Chiều dài: 355.5, Chiều rộng 244. Chiều dài dài hơn chiều rộng là 111.5. Sửa câu lệnh b = (p – d) // 2 thành b = (p – d)/ 2.

Xem thêm các bài khác tại Giải Sách bài tập Tin học Lớp 10 – Cánh Diều

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x