Chủ đề Eict. Bài 4. Thực hành tổng hợp

Thực hành tổng hợp trang 69 SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 3. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh alpha

Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh alpha trang 66 SBT Tin Học lớp…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 2. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 1. Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh

Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Chủ đề Acs. Bài 4. Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh

Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh SBT Tin Học lớp 10 – Cánh…

Continue Reading

Chủ đề Acs. Bài 3. Số hoá văn bản

Số hoá văn bản sách bài tập Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Continue Reading

Chủ đề Acs. Bài 2. Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân

Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân SBT Tin Học lớp 10…

Continue Reading

Chủ đề Acs. Bài 1. Hệ nhị phân và ứng dụng

Hệ nhị phân và ứng dụng SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Continue Reading

Chủ đề G. Bài 2. Dự án nhỏ: Tìm hiểu về lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình cho thiết bị di động

Dự án nhỏ: Tìm hiểu về lập trình web, lập trình trò chơi và lập trình…

Continue Reading

Chủ đề G. Bài 1. Nhóm nghề thiết kế và lập trình

Nhóm nghề thiết kế và lập trình SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading