Giải bài tập Toán Lớp 1 Chân Trời Sáng Tạo

Phần I: Giải Vở Bài Tập Toán lớp 1 – Tập 1 – Chân Trời Sáng Tạo

1. Làm quen với một số hình

2. Các số đến 10

3. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 10

Tham gia cộng đồng học tập Bumbii trên Discord

  • Chia sẻ, hỏi đáp, bàn luận các vấn đề học tập.
  • Gặp gỡ các anh chị, thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm.
  • Cập nhật các kiến thức, tài liệu mới nhất.

Tham gia ngay!

Phần II: Giải Vở Bài Tập Toán lớp 1 – Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

4. Các số đến 20

5. Các số đến 100

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

Tham gia cộng đồng học tập Bumbii trên Discord

  • Chia sẻ, hỏi đáp, bàn luận các vấn đề học tập.
  • Gặp gỡ các anh chị, thầy cô có nhiều năm kinh nghiệm.
  • Cập nhật các kiến thức, tài liệu mới nhất.

Tham gia ngay!