CÁC SỐ ĐẾN 100

Các số đến 100 trang 37 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii giải các bài tập sau:

1: Đếm rồi viết số vào ô trống

a)

b)

Lời giải

Em đếm và viết số như sau:

a) 85.

b) 48.

2: Số ?

Lời giải

Em đếm mỗi nhóm cá có 10 con, có 9 nhóm cá là 90 con và có thêm 2 con lẻ.
Nên em viết số 92.

3: Có bao nhiêu món đồ?

Lời giải

Em đếm mỗi nhóm đồ có 10 món đồ, có 4 nhóm là 40 món đồ và có thêm 5 món lẻ.
Nên em viết số 45

4: Mỗi bảng sau gồm 100 ô vuông

a) Tô màu 39 ô vuông.

b) Tô màu 61 ô vuông.

Lời giải

Em đếm số ô vuông và tô màu.

a) Tô màu 39 ô vuông.

b) Tô màu 61 ô vuông.

5: Viết (theo mẫu):

Lời giải

Em thực hiện đếm chục rồi đếm đơn vị, em được như sau:

6: Viết theo mẫu:

Lời giải

Em thực hiện tách gợp số như mẫu, em được:

7: Tính: 

a)
60 + 8 = ……….
40 + 50 = ………
72 + 4 = ……….                      

68 – 8 = ……….
90 – 50 = ……….
76 – 4 = ……….                     

89 – 7 = ……….
3 + 61 = ……….
10 + 80 = ……….                                           

b)     
58 – 5 – 3 = ……….                                  
82 + 7 – 9 = ……….

Lời giải

Em thực hiện cộng trừ như bên dưới:

a)     
60 + 8 = 68
40 + 50 = 90
72 + 4 = 76                                

68 – 8 = 60
90 – 50 = 40
76 – 4 = 72                               

89 – 7 = 82
3 + 61 = 64
10 + 80 = 90                                              

b)     
58 – 5 – 3 = 55 – 3 = 52                                                             

82 + 7 – 9 = 89 – 9 = 80

8: Viết số vào ô trống:

50 + ☐ = 70             46 – ☐ = 41

☐ – 10 = 50             ☐ + 7 = 89

Lời giải

50 + 20 = 70          46 – 5 = 41

60 – 10 = 50           82 + 7 = 89

9: Nối các số để có sơ đồ tách – gộp số:

Lời giải

10: Dưới đây là tranh thể hiện phép tính 19 – 4 = 15.

Em hãy khoanh nhóm để thể hiện phép tính 37 – 5 = 32.

Lời giải

Các số đến 100

Xem bài giải trước: So sánh các số
Xem bài giải tiếp theo: Bảng các số từ 1 đến 100

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech 
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
4 1 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x