Trừ bằng cách đếm bớt

Trừ bằng cách đếm bớt trang 68 SGK toán lớp 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

KIỂM TRA CUỐI NĂM

Kiểm tra cuối năm trang 92 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: ONG VÀ HOA

Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa trang 90 Vở bài tập toán lớp 1…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

ÔN TẬP CUỐI NĂM

Ôn tập cuối năm trang 79 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 71 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

XĂNG – TI – MÉT. ĐƠN VỊ ĐO ĐỘ DÀI

Xăng – ti – mét Đơn vị đo độ dài trang 68 Vở bài tập toán…

Continue Reading

ĐO ĐỘ DÀI

Đo độ dài trang 66 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Chân Trời…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

ĐỘ DÀI

Độ dài trang 64 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB Chân Trời Sáng…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2

Kiểm tra giữa học kì 2 trang 62 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Chân Trời Sáng Tạo

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Thực hành và trải nghiệm trang 60 Vở bài tập toán lớp 1 tập 2 NXB…

Continue Reading