Giải bài tập Toán Lớp 2 Chân Trời Sáng Tạo

Phần I: Giải Vở Bài Tập Toán lớp 2 – Tập 1 – Chân Trời Sáng Tạo

1. Ôn tập và bổ sung

2. Phép cộng, phép trừ qua 10 trong phạm vi 20

3. Phép cộng, phép trừ có nhớ trong phạm vi 100

Ôn tập học kỳ 1

Phần II: Giải Vở Bài Tập Toán lớp 2 – Tập 2 – Chân Trời Sáng Tạo

4. Phép nhân, phép chia

5. Các số đến 1000

6. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000

Ôn tập cuối năm

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech