BẢNG CỘNG

Bảng cộng trang 49 Vở bài tập toán lớp 2 tập 1 NXB Chân Trời Sáng Tạo.

1: Khoanh đủ chục rồi viết kết quả (theo mẫu):

Lời giải

2: Viết số vào chỗ chấm

a) 7 + 5 = 7 + … + 2
6 + 6 = 6 + … + 2
9 + 7 = 9 + … + 6
8 + 6 = 8 + … + 4
b) 8 + … = 8 + 2 + 5
7 + … = 7 + 3 + 4
9 + … = 9 + 1 + 8 
6 + … = 6 + 4 + 3

Lời giải

a) 7 + 5 = 7 + 3 + 2
6 + 6 = 6 + 4 + 2
9 + 7 = 9 + 1 + 6
8 + 6 = 8 + 2 + 4
b) 8 + 7 = 8 + 2 + 5
7 + 7 = 7 + 3 + 4
9 + 9 = 9 + 1 + 8 
6 + 7 = 6 + 4 + 3

3: Viết số và các phép cộng còn thiếu để hoàn chỉnh bảng cộng

Lời giải

4: Viết các phép tính ở bảng cộng có tổng là số trong hình tròn.

Lời giải

5:

<
>
=  
7 + 9 ………… 9 + 7
3 + 8 ………… 8 + 3
8 + 5 ………… 8 + 6
6 + 6 ………… 6 + 5

 Lời giải

Em điền được các dấu như sau:

7 + 9 = 9 + 7
3 + 8 = 8 + 3
8 + 5 < 8 + 6
6 + 6 > 6 + 5

6: Tính nhẩm:

7 + 4 = …..
8 + 8 = …..
6 + 8 = …..
5 + 7 = …..
5 + 9 = …..
9 + 9 = …..

Lời giải

7 + 4 = 11
8 + 8 = 16
6 + 8 = 14
5 + 7 = 12
5 + 9 = 14
9 + 9 = 18

7: Viết số vào chỗ chấm (theo mẫu).

Lời giải

a) Em tính: 4 + 6 + 8 = 10 + 8 = 18

Em viết số 18 vào chỗ chấm.

b) Em tính: 9 + 1 + 5 = 15

Em viết số vào chỗ chấm: 15 

8: Nối (theo mẫu)

Lời giải

Em điền các số còn thiếu vào tia số lần lượt theo thứ tự từ trái sang phải: 13, 14, 16, 17, 18, 19

Em thực hiện tính các phép tính

8 + 4 = 12

7 + 9 = 16

9 + 8 = 17

6 + 5 = 11

Em nối:

9: Đo rồi viết số vào chỗ chấm

Đoạn thẳng AB dài … cm.

Đoạn thẳng BC dài … cm.

Đoạn thẳng CD dài … cm.

Lời giải

Đoạn thẳng AB dài 3 cm.

Đoạn thẳng BC dài 5 cm.

Đoạn thẳng CD dài 4 cm.

10:

Lời giải

Thực hiện phép cộng: 7 + 6 = 13 

Trả lời: Có tất cả 13 con chim sẻ. 

Xem bài giải trước: 7 cộng với một số, 6 cộng với một số
Xem bài giải tiếp theo: Đường thẳng, đường cong

Xem các bài giải khác: Giải bài tập toán lớp 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo 
Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech
                CHÚC CÁC EM HỌC TỐT!
0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x