ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Ôn tập hình học và đo lường trang 118 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Continue Reading

ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Ôn tập phép nhân và phép chia trang 115 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Continue Reading

ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 110 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Continue Reading

ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 107 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 102 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

TIỀN VIỆT NAM

Tiền Việt Nam trang 101 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em…

Continue Reading

PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 98 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 95 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

KI – LÔ – GAM

Ki – lô – gam trang 92 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

NẶNG HƠN, NHẸ HƠN

Nặng hơn, nhẹ hơn trang 91 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các…

Continue Reading