ÔN TẬP HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

Ôn tập hình học và đo lường trang 118 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Đọc bài

ÔN TẬP PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Ôn tập phép nhân và phép chia trang 115 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Đọc bài

ÔN TẬP PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Ôn tập phép cộng và phép trừ trang 110 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời…

Đọc bài

ÔN TẬP CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Ôn tập các số trong phạm vi 1000 trang 107 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Đọc bài

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 102 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

TIỀN VIỆT NAM

Tiền Việt Nam trang 101 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em…

Đọc bài

PHÉP TRỪ CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 1000 trang 98 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Đọc bài

PHÉP CỘNG CÓ NHỚ TRONG PHẠM VI 1000

Phép cộng có nhớ trong phạm vi 1000 trang 95 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Đọc bài

KI – LÔ – GAM

Ki – lô – gam trang 92 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Đọc bài

NẶNG HƠN, NHẸ HƠN

Nặng hơn, nhẹ hơn trang 91 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các…

Đọc bài