PHÉP TRỪ KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 1000

Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 trang 88 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

PHÉP CỘNG KHÔNG NHỚ TRONG PHẠM VI 1000

Phép cộng không nhớ trong phạm vi 1000 trang 85 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân…

Continue Reading

KIỂM TRA

Kiểm tra trang 82 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng…

Continue Reading

THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Thực hành và trải nghiệm: Ước lượng và đo độ dài trang 81 Vở bài tập toán lớp…

Continue Reading

EM LÀM ĐƯỢC NHỮNG GÌ?

Em làm được những gì? trang 77 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

XẾP HÌNH, GẤP HÌNH

Xếp hình, gấp hình trang 75 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các…

Continue Reading

HÌNH TỨ GIÁC

Hình tứ giác trang 73 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em…

Continue Reading

KHỐI TRỤ – KHỐI CẦU

Khối trụ – Khối cầu trang 70 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

KI – LÔ – MÉT

Ki – lô – mét trang 68 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo.…

Continue Reading

MÉT

Mét trang 66 Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 NXB Chân Trời Sáng Tạo. Các em cùng Bumbii…

Continue Reading