Danh sách (list) trong Python

Khi vào làm một dự án thực tế bạn sẽ phải xử lý rất nhiều vấn…

Continue Reading

Vòng lặp trong Python

Trong quá trình phát triển ứng dụng sẽ có những việc (logic cụ thể nào đó)…

Continue Reading

Mệnh đề điều kiện if trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách sử dụng câu lệnh có điều…

Continue Reading

Chuyển đổi kiểu dữ liệu trong Python

Trong hướng dẫn này, Bumbii cùng các bạn sẽ tìm hiểu về chuyển đổi kiểu dữ…

Continue Reading

Viết comments trong Python

Khi viết mã bằng Python cần đặt tên rõ ràng cho các biến, xác định hàm…

Continue Reading

Hằng số trong Python

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hằng số nhé. Hằng số…

Continue Reading

Boolean trong Python

Trong hướng dẫn này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kiểu dữ liệu boolean của Python.…

Continue Reading

Kiểu dữ liệu số trong Python

Khi viết mã nguồn cho bất kỳ phần mềm nào, việc thao tác với các con…

Continue Reading

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ số

Bài 19: Phép cộng (có nhớ) số có hai chữ số với số có một chữ…

Continue Reading

Bài 18: Luyện tập chung

Bài 18: Luyện tập chung trang 70 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Continue Reading