Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 33: Luyện tập

Bài 33: Luyện tập trang 72 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Số? a) 5 +…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 32: Luyện tập

Bài 32: Luyện tập trang 70 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Tìm kết quả của…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 31: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Bài 31: Phép trừ trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 68 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 30: Luyện tập

Bài 30: Luyện tập trang 66 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Số? Hướng dẫn:Quan sát…

Đọc bài

Bài 6: Dãy tỉ số bằng nhau

Chương 2 – Bài 6: Dãy tỉ số bằng nhau trang 56 sách bài tập toán…

Đọc bài

Bài 5: Tỉ lệ thức

Chương 2 – Bài 5: Tỉ lệ thức trang 53 sách bài tập toán lớp 7…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 29: Phép trừ trong phạm vi 10

Bài 29: Phép trừ trong phạm vi 10 trang 64 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1.…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 28: Luyện tập

Bài 28: Luyện tập trang 62 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Tìm kết quả của…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 27: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Bài 27: Phép trừ trong phạm vi 6 (tiếp theo) trang 60 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 26: Luyện tập

Bài 26: Luyện tập trang 58 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Số? Hướng dẫn:Quan sát…

Đọc bài