Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP SGK

Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm…

Đọc bài

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20

Bài 11: Phép trừ (qua 10) trong phạm vi 20 trang 41 SGK Toán Lớp 2…

Đọc bài

Bài 8. Hoàn tất ứng dụng SGK

Bài Hoàn tất ứng dụng SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Đọc bài

Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK

Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Đọc bài

Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản SGK

Bài Tạo báo cáo đơn giản SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Đọc bài

Bài 5. Thiết kế truy vấn SGK

Bài 5 Thiết kế truy vấn SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Đọc bài

Bài 14. Thực hành về thư viện các hàm tự định nghĩa

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Đọc bài

Bài 13. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Đọc bài

Bài 12. Thực hành thiết kế và lập trình theo mô đun (tiếp theo)

Chủ đề Fcs : Giải quyết vấn đề với sự trợ giúp của máy tính – Kĩ…

Đọc bài

Bài 10: Luyện tập chung

Bài 10: Luyện tập chung trang 38 SGK Toán Lớp 2 tập 1 NXB Kết Nối…

Đọc bài