Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 41: Ôn tập chung

Bài 41: Ôn tập chung trang 104 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường

Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường trang 100 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10

Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10 trang 88 SGK toán lớp…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 37: Luyện tập chung

Bài 37: Luyện tập chung trang 84 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ

Bài 36: Thực hành xem lịch và giờ trang 80 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 35: Các ngày trong tuần

Bài 35: Các ngày trong tuần trang 76 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ

Bài 34: Xem giờ đúng trên đồng hồ trang 72 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 33: Luyện tập chung

Bài 33: Luyện tập chung trang 64 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.…

Continue Reading
Giải bài tập Toán Lớp 1

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang…

Continue Reading