Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100

Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 1

Đề bài 1: Số?

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Xem cách đọc số hoặc đếm que tính trong hình để điền số như sau:

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Số?

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Áp dụng cách tách gộp số, em điền được như sau:

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Độ dài một bước chân của Mai, Việt, Nam lần lượt là 32 cm, 30 cm, 34 cm.
a) Ai có bước chân dài nhất?
b) Ai có bước chân ngắn nhất?

Hướng dẫn giải:
So sánh: 30cm < 32cm < 34cm
a) Nam có bước chân dài nhất.
b) Việt có bước chân ngắn nhất.

Đề bài 4: Bạn Việt ghép hai trong ba tấm thẻ như hình vẽ để được các số có hai chữ số. Việt có thể ghép được những số nào?

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em lần lượt ghép hai thẻ số lại với nhau để được số có các số có hai chữ số.
Lưu ý không đặt số 0 ở đầu vì lúc này số 0 không có giá trị số.

Từ các tấm thẻ 3, 0, 7 ta có thể ghép được các số có hai chữ số là: 30; 37; 70; 73

Luyện tập tiết 2

Đề bài 1: a) Tính nhẩm:
80 + 10                 90 – 10
30 + 40                 70 – 40
60 + 20                 80 – 20 

b) Đặt tính rồi tính:

32 + 1571 + 2440 + 39
76 – 4236 – 2147 – 22

Hướng dẫn giải:

a) Em nhẩm bằng cách cộng, trừ chục như sau:
80 + 10
8 chục + 1 chục = 9 chục
Hay:
80 + 10 = 90
90 – 10 = 80
30 + 40 = 70
70 – 40 = 30
60 + 20 = 80
80 – 20 = 60

b) Đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục rồi tính:

Đề bài 2: Hai phép tính nào có cùng kết quả?

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Thực hiện phép tính:
35 + 12 = 47
53 + 6 = 59
60 + 20 = 80
40 + 7 = 47
30 + 50 = 80
40 + 19 = 59
Em nối hai phép tính có cùng kết quả với nhau như sau:

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện các phép tính theo chiều mũi tên từ trái sang phải:

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Số?

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện các phép tính và điền kết quả như sau:

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Luyện tập tiết 3

Đề bài 1: Số?

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải:
Em thực hiện phép tính và điền vào chỗ còn thiếu như sau:

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2:

Bumbii trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

a) Tìm kết quả phép tính trong mỗi ngôi sao.
b) Tìm những ngôi sao khi phép tính có kết quả lớn hơn 26.

Hướng dẫn giải:
a) Thực hiện phép tính trong mỗi ngôi sao:
67 – 41 = 26
76 – 50 = 26
23 + 3 = 26
47 – 7 = 40
50 + 5 = 55
30 + 10 = 40

b) Từ kết quả thực hiện được ở câu a, ta so sánh:
40, 55, > 26.
Vậy những ngôi sao khi phép tính có kết quả lớn hơn 26 là: 47 – 7; 50 + 5; 30 + 10 

Đề bài 3: Lớp em chăm sóc 75 cây hoa hồng trong vườn của trường. Sau một thời gian, sáng nay đã có 53 cây nở hoa. Hỏi còn bao nhiêu cây hoa hồng chưa nở hoa?

Em hãy nêu câu trả lời?

Hướng dẫn giải:
Số cây hoa hồng chưa nở hoa là:
Phép tính: 74 – 53 = 21

Em nêu câu trả lời như sau:
Còn 21 hoa hồng chưa nở hoa.

Đề bài 4: Trong một buổi cắm trại, Lớp 1A có 32 bạn, lớp 1B có 35 bạn cùng tham gia. Hỏi cả lớp có bao nhiêu bạn cùng tham gia buổi cắm trại?

Bumbii Bài 39: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 100 trang 94 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Em hãy nêu câu trả lời.

Hướng dẫn giải:
Số bạn tham gia buổi cắm trại là:
Phép tính: 32 + 35 = 67

Em nêu câu trả lời như sau:
Cả lớp có 67 bạn cùng tham gia buổi cắm trại.

Xem bài giải trước: Bài 38: Ôn tập các số và phép tính trong phạm vi 10
Xem bài giải tiếp theo: Bài 40: Ôn tập hình học và đo lường
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x