Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 23: Khối hộp chữ nhật – Khối hộp lập phương

Bài 23: Khối hộp chữ nhật – Khối hộp lập phương trang 52 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 22: Luyện tập

Bài 22: Luyện tập trang 50 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Tìm kết quả của…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo)

Bài 21: Phép cộng trong phạm vi 10 (tiếp theo) trang 48 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 20: Luyện tập

Bài 20: Luyện tập trang 46 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Số? Hướng dẫn: 6…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 19: Phép cộng trong phạm vi 10

Bài 19: Phép cộng trong phạm vi 10 trang 44 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1.…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 18: Luyện tập

Bài 18: Luyện tập trang 42 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1. Tìm kết quả của…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 17: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo)

Bài 17: Phép cộng trong phạm vi 6 (tiếp theo) trang 40 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 16: Phép cộng trong phạm vi 6

Bài 16: Phép cộng trong phạm vi 6 trang 38 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh Diều. 1.…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 15: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng (tiếp theo)

Bài 15: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng (tiếp theo) trang 36 SGK toán lớp 1 tập…

Đọc bài
Giải bài tập Toán Lớp 1 – NXB Cánh Diều

Bài 14: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng

Bài 14: Làm quen với phép cộng – Dấu cộng trang 34 SGK toán lớp 1 tập 1 NXB Cánh…

Đọc bài