Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số

Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hoạt động

Đề bài 1: Tính:

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện phép tính thẳng hàng theo cột và điền kết quả như sau:

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Đặt tính rồi tính.

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Em đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục và tính như sau:

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Quả dưa nào ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện các phép tính ghi trên quả dưa hấu:
70 – 20 = 50
54 – 14 = 40
35 – 10 = 25

So sánh: 25 < 40 < 50

Quả dưa ghi phép tính 70 – 20 có kết quả lớn nhất.

Đề bài 4: Trong vườn cây ăn quả có tất cả 75 cây nhãn và cây vải, trong đó có 25 cây nhãn. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây vải?

\(\fbox{ ? }\)\(\fbox{ ? }\)\(\fbox{ ? }\)\(\fbox{ = }\)\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải
Trong vườn có số cây vải là:
75 – 25 = 50 (cây)

Phép tính:
\(\fbox{ 75 }\)\(\fbox{ – }\)\(\fbox{ 25 }\)\(\fbox{ = }\)\(\fbox{ 50 }\)

Luyện tập

Đề bài 1: Tính nhẩm (theo mẫu).

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Em thực hiện trừ chục theo như mẫu và điền kết quả như sau:

a)70 – 50 = 20
90 – 70 = 20
40 – 10 = 30

b) 80 – 10 = 70
60 – 50 = 10
90 – 20 = 70

c) 40 – 30 = 10
70 – 30 = 40
70 – 40 = 30

Đề bài 2: Đặt tính rồi tính:
92 – 72             86 – 64 
65 – 25             77 – 53

Hướng dẫn giải
Em đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục và tính như sau:

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 3: Số?

Bumbii trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
a) Em thực hiện phép tính từ trái sang phải:
85 – 25 = 60
60 – 20 = 40.

Bumbii Bài 32: Phép trừ số có hai chữ số cho số có hai chữ số trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

b) Em nhẩm tính và điền như sau:

Bumbii trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 4: Một đống gạch có 86 viên. Bạn Rô-bốt đã lấy đi 50 viên gạch để xây tường. Hỏi đống gạch còn lại bao nhiêu viên?
\(\fbox{ ? }\)\(\fbox{ ? }\)\(\fbox{ ? }\)\(\fbox{ = }\)\(\fbox{ ? }\)

Hướng dẫn giải
Còn lại số viên gạch là:
86 – 50 = 36 (viên gạch)

Phép tính:
\(\fbox{ 86 }\)\(\fbox{ – }\)\(\fbox{ 50 }\)\(\fbox{ = }\)\(\fbox{ 36 }\)

Luyện tập (tiếp theo)

Đề bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 47 + 2067 – 2067 – 47
b) 56 + 4197 – 5697 – 41

Hướng dẫn giải
Em đặt tính sao cho hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị, hàng chục thẳng hàng chục và tính như sau:

Bumbii trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Đề bài 2: Bạn nào cầm thẻ ghi phép tính có kết quả lớn nhất?

Bumbii trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
Thực hiện các phép tính:
65 – 41 = 24
89 – 60 = 29
58 – 30 = 28
67 – 36 = 31

Vì 24 < 28 < 29 < 31 nên:
Bạn Rô-bốt cầm bảng ghi kết quả lớn nhất.

Đề bài 3: Đo chiều cao ba bạn rô-bốt được kết quả như hình vẽ. Hỏi bạn nào cao nhất? Bạn nào thấp nhất?

Bumbii trang 58 SGK toán lớp 1 tập 2 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống.

Hướng dẫn giải
So sánh chiều cao của từng bạn ta được:
87 < 91 < 97.

Vậy:
Bạn B cao nhất.
Bạn A thấp nhất.

Xem bài giải trước: Bài 31: Phép trừ số có hai chữ số cho số có một chữ số
Xem bài giải tiếp theo: Bài 33: Luyện tập chung
Xem các bài giải khác: Giải SGK Toán Lớp 1 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Cùng chia sẻ bình luận của bạn nào!x