Bài 4Eict. Thực hành tổng hợp

Thực hành tổng hợp trang 168 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Continue Reading

Bài 3Eict. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh Alpha

Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh Alpha trang 163 SGK Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 2Eict. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh…

Continue Reading

Bài 1Eict. Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh

Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh trang 147 SGK Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 4. Thực hành tổng hợp

Thực hành tổng hợp trang 69 SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời các…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 3. Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh alpha

Tách ảnh và thiết kế đồ hoạ với kênh alpha trang 66 SBT Tin Học lớp…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 2. Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh

Một số kĩ thuật thiết kế sử dụng vùng chọn, đường dẫn và các lớp ảnh…

Continue Reading

Chủ đề Eict. Bài 1. Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh

Tạo văn bản tô màu và ghép ảnh SBT Tin Học lớp 10 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 4Acs. Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh

Số hoá hình ảnh và số hoá âm thanh trang 143 SGK Tin Học lớp 10…

Continue Reading

Bài 3Acs. Số hoá văn bản

Bài Số hoá văn bản trang 139 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều, mời…

Continue Reading