Bài 2Acs. Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân

Thực hành về các phép toán bit và hệ nhị phân trang 137 SGK Tin Học…

Continue Reading

Bài 1Acs. Hệ nhị phân và ứng dụng

Hệ nhị phân và ứng dụng trang 132 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 1G. Nhóm nghề thiết kế và lập trình

Nhóm nghề thiết kế và lập trình trang 124 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh…

Continue Reading

Bài 18F. Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính

Lập trình giải quyết bài toán trên máy tính trang 119 SGK Tin Học lớp 10…

Continue Reading

Bài 17F. Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính

Bài Thực hành lập trình giải bài toán trên máy tính trang 117 SGK Tin Học…

Continue Reading

Bài 16F. Kiểm thử và gỡ lỗi chương trình

Bài kiểm thử gỡ lỗi chương trình 110 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh Diều,…

Continue Reading

Bài 15F. Thực hành với kiểu dữ liệu danh sách

Thực hành với kiểu dữ liệu danh sách trang 107 SGK Tin Học lớp 10 –…

Continue Reading

Bài 14F. Kiểu dữ liệu danh sách – xử lí danh sách

Kiểu dữ liệu danh sách – xử lí danh sách trang 101 SGK Tin Học lớp…

Continue Reading

Bài 13F. Thực hành dữ liệu kiểu xâu

Bài Thực hành dữ liệu kiểu xâu trang 99 SGK Tin Học lớp 10 – Cánh…

Continue Reading

Bài 12F. Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự

Kiểu dữ liệu xâu kí tự – xử lí xâu kí tự trang 94 SGK Tin…

Continue Reading