Bài 31. Thực hành tạo phim hoạt hình

Bài Thực hành tạo phim hoạt hình SGK trang 148 lớp 11 Tin học ứng dụng…

Đọc bài

Bài 30. Biên tập phim

Bài Biên tập phim SGK trang 143 lớp 11 Tin học ứng dụng – NXB Kết…

Đọc bài

Bài 4. Giới thiệu phần mềm làm video Animiz SGK

Giới thiệu phần mềm làm video Animiz SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Đọc bài

Bài 3. Tạo ảnh động trong GIMP SGK

Tạo ảnh động trong GIMP SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Đọc bài

Bài 2. Tẩy xoá ảnh trong GIMP SGK

Tẩy xoá ảnh trong GIMP SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Đọc bài

Bài 1. Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm GIMP SGK

Một số thao tác chỉnh sửa ảnh và hỗ trợ chỉnh sửa ảnh trong phần mềm…

Đọc bài

Bài 8. Hoàn tất ứng dụng SGK

Bài Hoàn tất ứng dụng SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng dụng…

Đọc bài

Bài 7. Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK

Chỉnh sửa các thành phần giao diện SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học…

Đọc bài

Bài 6. Tạo báo cáo đơn giản SGK

Bài Tạo báo cáo đơn giản SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Đọc bài

Bài 5. Thiết kế truy vấn SGK

Bài 5 Thiết kế truy vấn SGK Tin học Lớp 11 định hướng tin học ứng…

Đọc bài