Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 4 Cánh Diều

Giải bài tập Sách giáo khoa Tin học Lớp 4 – Cánh Diều, mục lục các bài trong Sách giáo khoa Tin học Lớp 4. Mời các em tham khảo cùng Bumbii.

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ EM

A1. Phần cứng và phần mềm

Bài 1. Phần cứng máy tính

Bài 2. Phần mềm máy tính

A2. Lợi ích của việc gõ bàn phím đúng cách

Bài 1. Em tập gõ hàng phím số

Bài 2. Thực hành gõ bàn phím đúng cách

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

Thông tin trên trang web

Bài 1. Các loại thông tin chính trên trang web

Bài 2. Tác hại của việc xem những trang web không phù hợp lứa tuổi

CHỦ ĐỀ C. TỔ CHỨC LƯU TRỮ, TÌM KIẾM VÀ TRAO ĐỔI THÔNG TIN

C1. Bước đầu tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 1. Tìm kiếm thông tin trên Internet

Bài 2. Em tập tìm thông tin trên Internet

C2. Tổ chức cây thư mục lưu trữ thông tin trong máy tính

Bài 1. Tạo và xóa thư mục, đổi tên và xóa tệp

Bài 2. Di chuyển, sao chép thư mục và tệp

Bài 3. Thực hành tạo, sao chép, xóa thư mục và đổi tên, di chuyển tệp

CHỦ ĐỀ D. ĐẠO ĐỨC, PHÁP LUẬT VÀ VĂN HÓA TRONG MÔI TRƯỜNG SỐ

Bản quyền sử dụng phần mềm

Bài học. Tôn trọng quyền tác giả của phần mềm

CHỦ ĐỀ E. ỨNG DỤNG TIN HỌC

E1. Tạo bài trình chiếu

Bài 1. Bố cục của trang chiếu

Bài 2. Định dạng văn bản trên trang chiếu

Bài 3. Hiệu ứng chuyển trang chiếu

E2. Tập soạn thảo văn bản

Bài 1. Làm quen với phần mềm soạn thảo văn bản

Bài 2. Soạn thảo văn bản tiếng Việt và lưu tệp với tên mới

Bài 3. Thực hành mở tệp, soạn thảo và lưu tệp văn bản

Bài 4. Chèn ảnh vào văn bản

Bài 5. Thực hành soạn thảo văn bản có ảnh minh họa

Bài 6. Các thao tác cơ bản với khối văn bản

Bài 7. Thực hành tổng hợp chủ đề “Tập soạn thảo văn bản

Lựa chọn 1. Sử dụng công cụ đa phương tiện để tìm hiểu lịch sử, văn hóa

Bài 1. Máy tính giúp em tìm hiểu lịch sử Việt Nam

Bài 2. Máy tính giúp em tìm hiểu các Quốc gia

Lựa chọn 2. Sử dụng phần mềm luyện gõ bàn phím

Bài 1. Em tìm hiểu phần mềm luyện gõ bàn phím

Bài 2. Luyện gõ phím Shift

CHỦ ĐỀ F. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VỚI SỰ TRỢ GIÚP CỦA MÁY TÍNH

Làm quen với lập trình trực quan

Bài 1. Làm quen với lập trình trực quan

Bài 2. Tạo chương trình Scratch đầu tiên

Bài 3. Tạo chương trình có phong nền thay đổi

Bài 4. Tạo chương trình có nhiều nhân vật

Bài 5. Tạo chương trình có nhân vật chuyển động

Bài 6. Tạo chương trình có nhân vật thay đổi kích thước, màu sắc

Bài 7. Thực hành tạo chương trình của em

Thông tin liên hệ & mạng xã hội:
Website: https://bumbii.com/
Facebook: https://www.facebook.com/bumbiiapp
Pinterest: https://www.pinterest.com/bumbiitech